Komunikat

zwiń 21.12.2018

Sprzedaż nowych emisji obligacji - 01.01.2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

 • Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0419)
  Cena sprzedaży - 100,00 zł.
  Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.
 • Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0121)
  Cena sprzedaży - 100,00 zł.
  Oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.
 • Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0122)
  Cena sprzedaży - 100,00 zł.
  W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki są wypłacane co pół roku.
 • Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0123)
  Cena sprzedaży - 100,00 zł.
  Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.
 • Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0129) 
  Cena sprzedaży - 100,00 zł.
  Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 stycznia 2019 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

 • Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS0125)
  Cena sprzedaży - 100,00 zł.
  Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.
 • Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD0131)
  Cena sprzedaży - 100,00 zł.
  Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.
21.12.2018

Zamiana OTS0119, DOS0119, TOZ0119, COI0119 oraz EDO0119 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w styczniu 2019 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji: OTS0419, DOS0121, TOZ0122, COI0123 oraz EDO0129 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

 • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO).
 • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się po promocyjnej niższej cenie (dyskonto 10 groszy); przy czym zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Zamiana obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich, o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO odbywa się z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 24 grudnia 2018 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

26.11.2018

Zamiana OTS1218, DOS1218, TOZ1218, COI1218 oraz EDO1218 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w grudniu 2018 r., mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0319, DOS1220, TOZ1221, COI1222 oraz EDO1228 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

 • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
 • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się po promocyjnej niższej cenie (dyskonto 10 groszy); przy czym zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Zamiana obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich, o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO odbywa się z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 27 listopada 2018 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

18.10.2018

NOWOŚĆ - Obowiązek wypełnienia ankiety MiFID oraz zawarcia Umowy PPZ przy składaniu dyspozycji w zakresie obligacji skarbowych

W z związku nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, 21 października 2018 r. wprowadzony zostaje obowiązek zawarcia z Klientem Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (Umowa PPZ) przed złożeniem dyspozycji zakupu, zamiany i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych. Jeśli Klient nie posiada zawartej z DM PKO BP umowy o świadczenie usług maklerskich, przed złożeniem dyspozycji nabycia bądź zbycia obligacji skarbowych powinien zawrzeć Umowę PPZ i wypełnić ankietę MiFID.

Klienci, korzystający z dostępu do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem Internetu – będą mogli wypełnić ankietę MiFID oraz zawrzeć Umowę PPZ po zalogowaniu się do systemu oraz po uprzedniej akceptacji umowy ramowej. Klientów korzystających z Serwisu obligacyjnego – prosimy o zapoznanie się ze zmienionym „Regulaminem korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu” oraz akceptację jego treści. Natomiast Klienci składający dyspozycje w placówkach PKO BP oraz za pośrednictwem Call Center już teraz mogą zawrzeć Umowę PPZ w oddziale Banku PKO BP bądź POK DM PKO BP. Za pośrednictwem Call Center nie ma możliwości przeprowadzenia ankiety MiFID ani zawarcia Umowy PPZ.

Serwis obligacyjny z nową funkcjonalnością zostanie udostępniony Klientom 20 października 2018 r. w godzinach popołudniowych.

Dodatkową zmianą jest obowiązek przekazywania Klientom sprawozdania z przyjęcia i przekazania zlecenia. Wymóg ten może być realizowany poprzez zamieszczenie dodatkowych informacji w formularzu zapisu / zlecenia. Dokumenty wydawane Klientom w placówce oraz prezentowane w serwisie internetowym zostały zmodyfikowane i spełniają wymóg sprawozdań z przyjęcia i przekazania zlecenia. Natomiast w przypadku dyspozycji składanych w Call Center oraz automatycznych nabyć obligacji realizowanych na podstawie dyspozycji nabywania obligacji skarbowych w ramach konta IKE-Obligacje, oraz automatycznych dyspozycji zamiany na IKE-Obligacje, sprawozdania będą odrębnie przekazywane Klientom. W początkowym okresie Klienci będą otrzymywać korespondencję listem zwykłym. Natomiast Dom Maklerski PKO BP prowadzi intensywne prace nad umożliwieniem Klientom otrzymywania dokumentów w formie elektronicznej. W przypadku Klientów, którzy złożą oświadczenia w zakresie wyrażenia zgody na przekazywanie informacji wymaganych przepisami prawa w formie elektronicznej (Trwały Nośnik Elektroniczny) – będą otrzymywać dokumenty na adres poczty elektronicznej.

Zobacz wszystkie komunikaty