2,80%
w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,75% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.03.2017-31.03.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup

3,20%
w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 2,00% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.03.2017-31.03.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup
2,10

STAŁOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,10% w każdym roku oszczędzania, z roczną kapitalizacją odsetek.

2,20

ZMIENNOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,20% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, w kolejnych sześciomiesięcznych okresach odsetkowych: mnożnik 1,00 x WIBOR 6M, z wypłatą odsetek co pół roku.

2,40

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,40% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,25% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku.

2,70

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,50% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.03.2017-31.03.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.03.2017-31.03.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.03.2017-31.03.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.03.2017-31.03.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Komunikat

zwiń 27.03.2017

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0419). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0420). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w stosunku rocznym.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0421). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. Marża służąca do obliczania oprocentowania obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 0,20%, w pozostałych okresach: 1,25%.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0427). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji i w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. Marża służąca do obliczenia oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 0,50%, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS0423). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji i w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. Marża służąca do obliczenia oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 0,60%, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych (ROD0429). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji i w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. Marża służąca do obliczenia oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 1,00%, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

27.03.2017

Zamiana DOS0417, TOZ0417, COI0417 oraz EDO0417 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych w kwietniu 2017 r.) DOS0417, TOZ0417, COI0417, EDO0417 mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji - DOS0419, TOZ0420, COI0421 oraz EDO0427 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 28 marca 2017 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

16.12.2016

Informacja dotycząca wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2017

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017 -wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2017 wynosi 12.789 zł.

Zobacz wszystkie komunikaty