2,00

STAŁOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,00% w każdym roku oszczędzania z roczną kapitalizacją odsetek Okres sprzedaży:
01.02.2016-28.02.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,60 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

2,10

ZMIENNOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,10% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym
Wypłata odsetek co pół roku Okres sprzedaży:
01.02.2016-28.02.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,60 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

2,30

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,30% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym
Wypłata odsetek co roku Okres sprzedaży:
01.02.2016-28.02.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,60 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

2,50

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, z roczną kapitalizacją odsetek Okres sprzedaży:
01.02.2016-28.02.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,60 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Komunikat

zwiń 28.01.2016

Z dniem 1 lutego 2016 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0218). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0219). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0220). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,30% w skali roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0226). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,50% w stosunku rocznym.

28.01.2016

Tylko w lutym zakup obligacji w drodze zamiany po niższej cenie dającej znacznie wyższy zysk.

Tylko w lutym promocyjne warunki zamiany.

Ze względu na wykup Grudniowej 14, Ministerstwo Finansów przygotowało wyjątkową ofertę zamiany. Jest to jednorazowa promocja na zakup w drodze zamiany, obligacji oferowanych w lutym, po znacznie niższej cenie w stosunku do standardowej. Cena zamiany dla wszystkich rodzajów obligacji oferowanych w lutym wyniesie 99,60 zł.

Od 26 stycznia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych w lutym 2016 r.) KOS0216, DOS0216, TOZ0216, COI0216, EDO0216 mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji - DOS0218, TOZ0219, COI0220 oraz EDO0226 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Oznacza to, że zakup obligacji w drodze zamiany przynosi wyższy zysk. Najlepiej widać to na przykładzie obligacji dwuletnich z oprocentowaniem 2,00%, które kupione w zamianie po cenie 99,60 zł, przyniosą zysk w wysokości 2,20%. Obniżona cena zamiany dotyczy wszystkich obligacji.

29.12.2015

Z dniem 1 stycznia 2016 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0118). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0119). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0120). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,30% w skali roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0126). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,50% w stosunku rocznym.

23.12.2015

Zamiana DOS0116, TOZ0116, COI0116, EDO0116 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych w styczniu 2016 r.) DOS0116,TOZ0116, COI0116, EDO0116 mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS0118, TOZ0119, COI0120 oraz EDO0126 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Zobacz wszystkie komunikaty