2,60% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, z roczną kapitalizacją odsetek

Okres sprzedaży:
01.10.2016-31.10.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup

3,00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, z roczną kapitalizacją odsetek

Okres sprzedaży:
01.10.2016-31.10.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup
2,00

STAŁOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,00% w każdym roku oszczędzania z roczną kapitalizacją odsetek Okres sprzedaży:
01.10.2016-31.10.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,70 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

2,10

ZMIENNOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,10% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym
Wypłata odsetek co pół roku Okres sprzedaży:
01.10.2016-31.10.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,70 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

2,30

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,30% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym
Wypłata odsetek co roku Okres sprzedaży:
01.10.2016-31.10.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,70 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

2,50

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, z roczną kapitalizacją odsetek Okres sprzedaży:
01.10.2016-31.10.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,70 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Komunikat

zwiń 26.09.2016

Zamiana DOS1016, TOZ1016, COI1016 oraz EDO1016 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych w październiku 2016 r.) KOS1016, DOS1016, TOZ1016, COI1016, EDO1016 mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS1018, TOZ1019, COI1020 oraz EDO1026 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu. Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,70 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 30 groszy.

 

26.09.2016

Z dniem 1 października 2016 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS1018). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ1019). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI1020). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,30% w skali roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO1026). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,50% w stosunku rocznym.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 października 2016 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS1022). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,60% w stosunku rocznym, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych (ROD1028). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 3,00% w stosunku rocznym, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

21.12.2015

Limit wpłat na IKE w 2016 roku

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016  - wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2016 wynosi 12.165 zł.

Zobacz wszystkie komunikaty