Emisja specjalna

Emisja specjalna to niestandardowa obligacja oszczędnościowa tzw. KOS – Krótkookresowa Obligacja Skarbowa

Emisja specjalna to niestandardowa obligacja oszczędnościowa tzw. KOS – Krótkookresowa Obligacja Skarbowa, wprowadzana okresowo do sprzedaży (na tylko jeden wybrany miesiąc) jako wzbogacenie standardowej oferty obligacji. Charakterystyczne cechy obligacji krótkookresowych:

  • krótki okres do wykupu,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • dostęp do ulokowanych środków przed terminem wykupu bez utraty narosłych odsetek i żadnych opłat.