Obligacje hurtowe

Obligacje hurtowe

Każdy nabywca indywidualny może zakupić bony lub obligacje hurtowe. Są to skarbowe papiery wartościowe sprzedawane na przetargach organizowanych przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Charakterystyczną cechą rynku hurtowego skarbowych papierów wartościowych jest relatywnie wysoka wartość oferowanych instrumentów, wynosząca 1.000 PLN w przypadku jednej obligacji oraz 10.000 PLN w przypadku jednego bonu skarbowego. 

Bezpośredni dostęp do przetargów jest zarezerwowany wyłącznie dla określonego grona banków posiadających status tzw. Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW). Nabywcy zainteresowani zakupem instrumentów hurtowych mogą tego dokonać za pośrednictwem jednego z DSPW. Aktualna lista banków będących DSPW znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Przeczytaj więcej o instrumentach hurtowych