Wybierz produkt:

Obligacje premiowe POS

10-miesięczne premiowe obligacje Skarbu Państwa Gwarantowane odsetki + szansa na wygranie dodatkowych pieniędzy! Losowanie premii przeprowadzone zostanie 20 marca 2019 r., przy pomocy profesjonalnego elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji POS0419

1,50
Seria:
POS0419 Zobacz list emisyjny 
Sprzedaż:
01.06.2018 - 30.06.2018 
Oprocentowanie:
1,50 % w skali roku przez cały 10-miesięczny okres oszczędzania
Premia:
każda obligacja wzięła udział w losowaniu premii: 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł lub 10 zł. 
Okres oprocentowania:
01.06.2018 - 01.04.2019 Zobacz tabelę odsetkową
Odsetki:
1,25 zł (po 10 miesiącach) 
Cena sprzedaży:
100,00 zł 
Sposób sprzedaży:
sprzedaż zakończona 

Charakterysyka obligacji premiowych

Charakterystyka obligacji premiowych

Dziesięciomiesięczne premiowe oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol POS).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje premiowe dziesięciomiesięczne sprzedawane w czerwcu 2018 r. to POS0419, gdzie:

POS to symbol obligacji (skrót od Premiowe Oszczędnościowe Stałoprocentowe),

04 - miesiąc wykupu (kwiecień),

19 - rok wykupu (2019 r.).

Cechy obligacji premiowych:

 • krótki – tylko 10-miesieczny okres oszczędzania,
 • szansa uzyskania dodatkowej premii pieniężnej nawet do 10.000 zł,
 • gwarantowany zysk 1,50% w skali roku.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Oprocentowanie

Oprocentowanie jest stałe przez cały okres życia obligacji. Stałe oprocentowanie sprawia, że kupujący obligacje premiowe już w momencie zakupu zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po dziesięciu miesiącach oszczędzania. Poza gwarantowanym zyskiem, każda obligacja to szansa na wygranie premii pieniężnej.

Premia - Liczba i wartość premii losowanych 20 marca 2019 r.

Każda kupiona obligacja to szansa na wygranie premii pieniężnej.

Każda obligacja bierze udział w losowaniu premii: 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł, lub 10 zł

Wysokość premii:

Ustala się następujące wysokości premii:

 • I stopnia - 10.000 zł;
 • II stopnia - 1.000 zł;
 • III stopnia - 100 zł;
 • IV stopnia - 10 zł.

Oznacza to, że każda obligacja o wartości 100 zł, ma szansę na wygranie premii w wysokości 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł lub 10 zł.

Liczba i wartość premii losowanych 20 marca 2019 r.

Liczba premii

Wartość pojedynczej premii

I stopnia

37

10.000 zł

II stopnia

370

1.000 zł

III stopnia

3.700

100 zł

IV stopnia

37.000

10 zł

Oznacza to, że do rozlosowania będzie pula 41.107 premii o wartości 1.480.000 zł.

 

Organizacja i losowanie premii

Losowanie obligacji odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. Wyniki losowania zostaną umieszczane na stronie www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania.

Losowaniu podlega obligacja z puli obligacji POS0419 zakupionych w okresie od 1 do 30 czerwca 2018 r. Każda zakupiona obligacja otrzyma swój unikalny numer i weźmie udział w losowaniu premii. Obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii (możliwość składania dyspozycji przedterminowego wykupu do dnia 18 marca 2019 r.).

Losowanie obligacji odbędzie się , z wykorzystaniem elektronicznego programu losującego umożliwiającego losowy wybór numerów nabytych obligacji.

Premie losowane są w kolejności od I stopnia do IV stopnia.

Obligacje wylosowane nie biorą dalej udziału w losowaniu.

Posiadacze wylosowanych obligacji, którzy podali numer telefonu komórkowego lub adres poczty internetowej, zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do pozostałych posiadaczy wylosowanych obligacji informacja zostanie przekazana na adres korespondencyjny.

Zobacz list emisyjny

Regulamin komisji nadzorującej przebieg losowania obligacji skarbowych

Wypłata wygranych premii

Po upływie 10 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację oraz premia – w przypadku jej wygrania, wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Wyniki losowania premii

Wykup obligacji

Po upływie 10 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację oraz premia – w przypadku jej wygrania, wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę wynoszącą 0,40 zł od każdej dziesięciomiesięcznej obligacji premiowej. Opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa lub równa wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

Numery obligacji wykupionych przed terminem lub obligacji co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, są usuwane z puli obligacji biorących udział w losowaniu premii.

W przypadku złożenia dyspozycji przedterminowego wykupu na liczbę obligacji mniejszą niż łączna liczba nabytych obligacji o danym terminie wykupu, przed terminem zostaną wykupione obligacje począwszy od najwyższych numerów. Pozostałe obligacje uczestniczą w losowaniu.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż 18 marca 2019 r.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • klient otrzymuje wpłacone środki w pełnej wysokości,
 • odsetki od obligacji pomniejszane są o kwotę maksymalnie 40 gr za 1 sztukę obligacji,
 • obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii.

Gdzie?

Przykład:

Jan Kowalski 10.06.2018 r. kupił 1 sztukę obligacji POS0419 (oprocentowanie wynosi 1,50%), za którą zapłacił 100 zł. 10.12.2018 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 18.12.2018 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 100,30 zł = 100 zł + 0,78 zł (odsetki narosłe na 18.12.2018 r.) – 0,40 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji POS0419) – 0,08 zł (wartość podatku od kwoty 0,38 zł = 0,78 zł - 0,40 zł).