Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ1020

Powrót do produktu

2,20

Obligacje - 1 okres odsetkowy od 1 października 2017 do 1 kwietnia 2018 dla obligacji zakupionych w dniach 1-30 października 2017 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 października 2017 r. - 31 października 2017 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 2,2 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ1020 nabytych w dniach 1-30 października 2017 r. W przypadku zakupu po dniu 1 października 2017 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 października 2017 r. do dnia zakupu.

2017

Data X XI XII
1 0,00 0,19 0,37
2 0,01 0,19 0,37
3 0,01 0,20 0,38
4 0,02 0,21 0,39
5 0,02 0,21 0,39
6 0,03 0,22 0,40
7 0,04 0,22 0,40
8 0,04 0,23 0,41
9 0,05 0,24 0,42
10 0,05 0,24 0,42
11 0,06 0,25 0,43
12 0,07 0,25 0,44
13 0,07 0,26 0,44
14 0,08 0,27 0,45
15 0,08 0,27 0,45
16 0,09 0,28 0,46
17 0,10 0,28 0,47
18 0,10 0,29 0,47
19 0,11 0,30 0,48
20 0,11 0,30 0,48
21 0,12 0,31 0,49
22 0,13 0,31 0,50
23 0,13 0,32 0,50
24 0,14 0,33 0,51
25 0,15 0,33 0,51
26 0,15 0,34 0,52
27 0,16 0,34 0,53
28 0,16 0,35 0,53
29 0,17 0,36 0,54
30 0,18 0,36 0,54
31 0,18 0,55

2018

Data I II III IV
1 0,56 0,74 0,91 1,10
2 0,56 0,75 0,92
3 0,57 0,76 0,92
4 0,57 0,76 0,93
5 0,58 0,77 0,94
6 0,59 0,77 0,94
7 0,59 0,78 0,95
8 0,60 0,79 0,95
9 0,60 0,79 0,96
10 0,61 0,80 0,97
11 0,62 0,80 0,97
12 0,62 0,81 0,98
13 0,63 0,82 0,99
14 0,63 0,82 0,99
15 0,64 0,83 1,00
16 0,65 0,83 1,00
17 0,65 0,84 1,01
18 0,66 0,85 1,02
19 0,66 0,85 1,02
20 0,67 0,86 1,03
21 0,68 0,86 1,03
22 0,68 0,87 1,04
23 0,69 0,88 1,05
24 0,70 0,88 1,05
25 0,70 0,89 1,06
26 0,71 0,89 1,06
27 0,71 0,90 1,07
28 0,72 0,91 1,08
29 0,73 1,08
30 0,73 1,09
31 0,74 1,09

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.