Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ1220

Powrót do produktu

2,20

Obligacje - 1 okres odsetkowy od 1 grudnia 2017 do 1 czerwca 2018 dla obligacji zakupionych w dniach 1-30 grudnia 2017 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 grudnia 2017 r. - 30 grudnia 2017 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 2,2 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ1220 nabytych w dniach 1-30 grudnia 2017 r. W przypadku zakupu po dniu 1 grudnia 2017 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 grudnia 2017 r. do dnia zakupu.

2017

Data XII
1 0,00
2 0,01
3 0,01
4 0,02
5 0,02
6 0,03
7 0,04
8 0,04
9 0,05
10 0,05
11 0,06
12 0,07
13 0,07
14 0,08
15 0,08
16 0,09
17 0,10
18 0,10
19 0,11
20 0,11
21 0,12
22 0,13
23 0,13
24 0,14
25 0,15
26 0,15
27 0,16
28 0,16
29 0,17
30 0,18
31 0,18

2018

Data I II III IV V VI
1 0,19 0,37 0,54 0,73 0,91 1,10
2 0,19 0,38 0,55 0,74 0,92
3 0,20 0,39 0,56 0,74 0,92
4 0,21 0,39 0,56 0,75 0,93
5 0,21 0,40 0,57 0,76 0,94
6 0,22 0,40 0,57 0,76 0,94
7 0,22 0,41 0,58 0,77 0,95
8 0,23 0,42 0,59 0,77 0,95
9 0,24 0,42 0,59 0,78 0,96
10 0,24 0,43 0,60 0,79 0,97
11 0,25 0,44 0,60 0,79 0,97
12 0,25 0,44 0,61 0,80 0,98
13 0,26 0,45 0,62 0,80 0,99
14 0,27 0,45 0,62 0,81 0,99
15 0,27 0,46 0,63 0,82 1,00
16 0,28 0,47 0,63 0,82 1,00
17 0,28 0,47 0,64 0,83 1,01
18 0,29 0,48 0,65 0,83 1,02
19 0,30 0,48 0,65 0,84 1,02
20 0,30 0,49 0,66 0,85 1,03
21 0,31 0,50 0,66 0,85 1,03
22 0,31 0,50 0,67 0,86 1,04
23 0,32 0,51 0,68 0,86 1,05
24 0,33 0,51 0,68 0,87 1,05
25 0,33 0,52 0,69 0,88 1,06
26 0,34 0,53 0,70 0,88 1,06
27 0,34 0,53 0,70 0,89 1,07
28 0,35 0,54 0,71 0,89 1,08
29 0,36 0,71 0,90 1,08
30 0,36 0,72 0,91 1,09
31 0,37 0,73 1,09

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.