Wybierz produkt:

6-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe ROS0823

Powrót do produktu

3,75

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 sierpnia 2018 do 1 sierpnia 2019

Wartości skumulowanych odsetek od jednej rodzinnej sześcioletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej (ROS0823) i terminie wykupu 01.08.2023 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 sierpnia 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w drugim roku wynosi 3,75 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 6 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji ROS0823 nabytych w dniu 1 sierpnia 2017 r. W przypadku zakupu po dniu 1 sierpnia 2017 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 sierpnia 2017 r. do dnia zakupu.

2018

Data VIII IX X XI XII
1 0,00 3,13 3,44 3,77 4,09
2 2,81 3,14 3,45 3,78 4,10
3 2,82 3,15 3,47 3,79 4,11
4 2,83 3,16 3,48 3,80 4,12
5 2,84 3,17 3,49 3,81 4,13
6 2,85 3,18 3,50 3,82 4,14
7 2,86 3,19 3,51 3,84 4,15
8 2,87 3,20 3,52 3,85 4,16
9 2,88 3,21 3,53 3,86 4,17
10 2,90 3,22 3,54 3,87 4,18
11 2,91 3,23 3,55 3,88 4,19
12 2,92 3,24 3,56 3,89 4,20
13 2,93 3,25 3,57 3,90 4,22
14 2,94 3,26 3,58 3,91 4,23
15 2,95 3,28 3,59 3,92 4,24
16 2,96 3,29 3,60 3,93 4,25
17 2,97 3,30 3,61 3,94 4,26
18 2,98 3,31 3,62 3,95 4,27
19 2,99 3,32 3,63 3,96 4,28
20 3,00 3,33 3,64 3,97 4,29
21 3,01 3,34 3,66 3,98 4,30
22 3,02 3,35 3,67 3,99 4,31
23 3,03 3,36 3,68 4,00 4,32
24 3,04 3,37 3,69 4,01 4,33
25 3,05 3,38 3,70 4,03 4,34
26 3,06 3,39 3,71 4,04 4,35
27 3,07 3,40 3,72 4,05 4,36
28 3,09 3,41 3,73 4,06 4,37
29 3,10 3,42 3,74 4,07 4,38
30 3,11 3,43 3,75 4,08 4,39
31 3,12 3,76 4,41

2019

Data I II III IV V VI VII VIII
1 4,42 4,74 5,04 5,37 5,68 6,01 6,33 6,66
2 4,43 4,75 5,05 5,38 5,69 6,02 6,34
3 4,44 4,76 5,06 5,39 5,70 6,03 6,35
4 4,45 4,78 5,07 5,40 5,72 6,04 6,36
5 4,46 4,79 5,08 5,41 5,73 6,05 6,37
6 4,47 4,80 5,09 5,42 5,74 6,06 6,38
7 4,48 4,81 5,10 5,43 5,75 6,07 6,39
8 4,49 4,82 5,11 5,44 5,76 6,08 6,40
9 4,50 4,83 5,12 5,45 5,77 6,10 6,41
10 4,51 4,84 5,13 5,46 5,78 6,11 6,42
11 4,52 4,85 5,14 5,47 5,79 6,12 6,43
12 4,53 4,86 5,16 5,48 5,80 6,13 6,44
13 4,54 4,87 5,17 5,49 5,81 6,14 6,45
14 4,55 4,88 5,18 5,50 5,82 6,15 6,46
15 4,56 4,89 5,19 5,51 5,83 6,16 6,48
16 4,57 4,90 5,20 5,52 5,84 6,17 6,49
17 4,58 4,91 5,21 5,54 5,85 6,18 6,50
18 4,60 4,92 5,22 5,55 5,86 6,19 6,51
19 4,61 4,93 5,23 5,56 5,87 6,20 6,52
20 4,62 4,94 5,24 5,57 5,88 6,21 6,53
21 4,63 4,95 5,25 5,58 5,89 6,22 6,54
22 4,64 4,97 5,26 5,59 5,91 6,23 6,55
23 4,65 4,98 5,27 5,60 5,92 6,24 6,56
24 4,66 4,99 5,28 5,61 5,93 6,25 6,57
25 4,67 5,00 5,29 5,62 5,94 6,26 6,58
26 4,68 5,01 5,30 5,63 5,95 6,27 6,59
27 4,69 5,02 5,31 5,64 5,96 6,29 6,60
28 4,70 5,03 5,32 5,65 5,97 6,30 6,61
29 4,71 5,33 5,66 5,98 6,31 6,62
30 4,72 5,35 5,67 5,99 6,32 6,63
31 4,73 5,36 6,00 6,64

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.