Wybierz produkt:

12-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe ROD0829

Powrót do produktu

4,00

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 sierpnia 2018 do 1 sierpnia 2019

Wartości skumulowanych odsetek od jednej rodzinnej dwunastoletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej (ROD0829) i terminie wykupu 01.08.2029 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 sierpnia 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r.
  • Cena sprzedaży równa jest cenie emisyjnej i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w drugim roku wynosi 4 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 12 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji ROD0829 nabytych w dniu 1 sierpnia 2017 r. W przypadku zakupu po dniu 1 sierpnia 2017 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 sierpnia 2017 r. do dnia zakupu.

2018

Data VIII IX X XI XII
1 0,00 3,55 3,89 4,24 4,58
2 3,21 3,56 3,90 4,25 4,59
3 3,22 3,57 3,91 4,26 4,60
4 3,23 3,58 3,92 4,27 4,61
5 3,25 3,60 3,94 4,29 4,63
6 3,26 3,61 3,95 4,30 4,64
7 3,27 3,62 3,96 4,31 4,65
8 3,28 3,63 3,97 4,32 4,66
9 3,29 3,64 3,98 4,33 4,67
10 3,30 3,65 3,99 4,34 4,68
11 3,31 3,66 4,00 4,35 4,69
12 3,32 3,68 4,01 4,36 4,70
13 3,34 3,69 4,03 4,38 4,72
14 3,35 3,70 4,04 4,39 4,73
15 3,36 3,71 4,05 4,40 4,74
16 3,37 3,72 4,06 4,41 4,75
17 3,38 3,73 4,07 4,42 4,76
18 3,39 3,74 4,08 4,43 4,77
19 3,40 3,75 4,09 4,44 4,78
20 3,41 3,77 4,10 4,46 4,79
21 3,43 3,78 4,12 4,47 4,81
22 3,44 3,79 4,13 4,48 4,82
23 3,45 3,80 4,14 4,49 4,83
24 3,46 3,81 4,15 4,50 4,84
25 3,47 3,82 4,16 4,51 4,85
26 3,48 3,83 4,17 4,52 4,86
27 3,49 3,84 4,18 4,53 4,87
28 3,51 3,86 4,20 4,55 4,89
29 3,52 3,87 4,21 4,56 4,90
30 3,53 3,88 4,22 4,57 4,91
31 3,54 4,23 4,92

2019

Data I II III IV V VI VII VIII
1 4,93 5,28 5,60 5,95 6,29 6,64 6,98 7,33
2 4,94 5,29 5,61 5,96 6,30 6,65 6,99
3 4,95 5,30 5,62 5,97 6,31 6,66 7,00
4 4,96 5,31 5,63 5,98 6,32 6,67 7,01
5 4,98 5,33 5,64 5,99 6,33 6,68 7,02
6 4,99 5,34 5,65 6,00 6,34 6,69 7,03
7 5,00 5,35 5,67 6,02 6,36 6,71 7,05
8 5,01 5,36 5,68 6,03 6,37 6,72 7,06
9 5,02 5,37 5,69 6,04 6,38 6,73 7,07
10 5,03 5,38 5,70 6,05 6,39 6,74 7,08
11 5,04 5,39 5,71 6,06 6,40 6,75 7,09
12 5,05 5,41 5,72 6,07 6,41 6,76 7,10
13 5,07 5,42 5,73 6,08 6,42 6,77 7,11
14 5,08 5,43 5,74 6,10 6,43 6,79 7,12
15 5,09 5,44 5,76 6,11 6,45 6,80 7,14
16 5,10 5,45 5,77 6,12 6,46 6,81 7,15
17 5,11 5,46 5,78 6,13 6,47 6,82 7,16
18 5,12 5,47 5,79 6,14 6,48 6,83 7,17
19 5,13 5,48 5,80 6,15 6,49 6,84 7,18
20 5,15 5,50 5,81 6,16 6,50 6,85 7,19
21 5,16 5,51 5,82 6,17 6,51 6,86 7,20
22 5,17 5,52 5,84 6,19 6,53 6,88 7,21
23 5,18 5,53 5,85 6,20 6,54 6,89 7,23
24 5,19 5,54 5,86 6,21 6,55 6,90 7,24
25 5,20 5,55 5,87 6,22 6,56 6,91 7,25
26 5,21 5,56 5,88 6,23 6,57 6,92 7,26
27 5,22 5,58 5,89 6,24 6,58 6,93 7,27
28 5,24 5,59 5,90 6,25 6,59 6,94 7,28
29 5,25 5,91 6,26 6,60 6,95 7,29
30 5,26 5,93 6,28 6,62 6,97 7,31
31 5,27 5,94 6,63 7,32

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.