Oferowane papiery

wartościowe

Obligacje są oferowane w drodze sprzedaży lub zamiany. Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł lub jej wielokrotność albo 100 euro lub wielokrotność tej kwoty.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego