Pełnomocnictwo

ogólne

Pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu upoważnia do wykonywania wszystkich operacji właściwych dla obligacji, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu majątkiem (np.: za wyjątkiem sprzedaży obligacji przez Klienta oraz przedterminowego wykupu). Do czynności zwykłego zarządu należy: zakup, wykup obligacji oraz np. odbieranie zaświadczeń, zmiana danych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawa.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego