Pełnomocnictwo

szczególne i rodzajowe

Pełnomocnictwo może być także udzielone do dokonania jednej lub wielu czynności właściwych dla obligacji skarbowych. Pełnomocnictwo do wykupu nie upoważnia do dokonania zamiany, chyba że jest to pełnomocnictwo ogólne. Ze względu na bezpieczeństwo obrotu, a w szczególności dla celów dowodowych, wskazane jest, aby w treści pełnomocnictwa precyzyjnie i w sposób nie budzący żadnych wątpliwości były określone czynności, do których mocodawca upoważnia pełnomocnika oraz nazwa, termin wykupu i liczba obligacji. Za prawidłowe można również uznać pełnomocnictwo, w którym mocodawca upoważnia pełnomocnika bez podania tych danych.

Wróć do spisu treści prospektu informacyjnego