Wybierz produkt:

4-letnie obligacje Skarbu Państwa COI0123

Powrót do produktu

2,40

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 stycznia 2019 do 1 stycznia 2020

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 1 stycznia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r.) od jednej obligacji skarbowej o terminie wykupu 01.01.2023 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 stycznia 2019 r. - 31 stycznia 2019 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,4 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji COI0123 nabytych w dniu 1 stycznia 2019 r. W przypadku zakupu po dniu 1 stycznia 2019 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakupu.

2019

Data I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 0,00 0,20 0,39 0,59 0,79 0,99 1,19 1,39 1,60 1,80 2,00 2,20
2 0,01 0,21 0,39 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,01 2,20
3 0,01 0,22 0,40 0,60 0,80 1,01 1,20 1,41 1,61 1,81 2,01 2,21
4 0,02 0,22 0,41 0,61 0,81 1,01 1,21 1,41 1,62 1,81 2,02 2,22
5 0,03 0,23 0,41 0,62 0,82 1,02 1,22 1,42 1,62 1,82 2,03 2,22
6 0,03 0,24 0,42 0,62 0,82 1,03 1,22 1,43 1,63 1,83 2,03 2,23
7 0,04 0,24 0,43 0,63 0,83 1,03 1,23 1,43 1,64 1,83 2,04 2,24
8 0,05 0,25 0,43 0,64 0,84 1,04 1,24 1,44 1,64 1,84 2,04 2,24
9 0,05 0,26 0,44 0,64 0,84 1,05 1,24 1,45 1,65 1,85 2,05 2,25
10 0,06 0,26 0,45 0,65 0,85 1,05 1,25 1,45 1,66 1,85 2,06 2,26
11 0,07 0,27 0,45 0,66 0,85 1,06 1,26 1,46 1,66 1,86 2,06 2,26
12 0,07 0,28 0,46 0,66 0,86 1,07 1,26 1,47 1,67 1,87 2,07 2,27
13 0,08 0,28 0,47 0,67 0,87 1,07 1,27 1,47 1,68 1,87 2,08 2,28
14 0,09 0,29 0,47 0,68 0,87 1,08 1,28 1,48 1,68 1,88 2,08 2,28
15 0,09 0,30 0,48 0,68 0,88 1,08 1,28 1,49 1,69 1,89 2,09 2,29
16 0,10 0,30 0,49 0,69 0,89 1,09 1,29 1,49 1,70 1,89 2,10 2,29
17 0,11 0,31 0,49 0,70 0,89 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30
18 0,11 0,32 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,51 1,71 1,91 2,11 2,31
19 0,12 0,32 0,51 0,71 0,91 1,11 1,31 1,51 1,72 1,91 2,12 2,31
20 0,12 0,33 0,51 0,72 0,91 1,12 1,32 1,52 1,72 1,92 2,12 2,32
21 0,13 0,34 0,52 0,72 0,92 1,12 1,32 1,53 1,73 1,93 2,13 2,33
22 0,14 0,34 0,53 0,73 0,93 1,13 1,33 1,53 1,74 1,93 2,14 2,33
23 0,14 0,35 0,53 0,74 0,93 1,14 1,33 1,54 1,74 1,94 2,14 2,34
24 0,15 0,36 0,54 0,74 0,94 1,14 1,34 1,55 1,75 1,95 2,15 2,35
25 0,16 0,36 0,55 0,75 0,95 1,15 1,35 1,55 1,76 1,95 2,16 2,35
26 0,16 0,37 0,55 0,76 0,95 1,16 1,35 1,56 1,76 1,96 2,16 2,36
27 0,17 0,37 0,56 0,76 0,96 1,16 1,36 1,56 1,77 1,97 2,17 2,37
28 0,18 0,38 0,57 0,77 0,97 1,17 1,37 1,57 1,78 1,97 2,18 2,37
29 0,18 0,57 0,78 0,97 1,18 1,37 1,58 1,78 1,98 2,18 2,38
30 0,19 0,58 0,78 0,98 1,18 1,38 1,58 1,79 1,99 2,19 2,39
31 0,20 0,59 0,99 1,39 1,59 1,99 2,39

2020

Data I
1 2,40
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.