Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ0522

Powrót do produktu

2,20

Obligacje - 1 okres odsetkowy od 31 maja 2019 do 30 listopada 2019 dla obligacji zakupionych w dniu 31 maja 2019 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 maja 2019 r. - 31 maja 2019 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 2,2 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ0522 nabytych w dniu 31 maja 2019 r.

2019

Data V VI VII VIII IX X XI
1 0,01 0,19 0,37 0,56 0,74 0,93
2 0,01 0,19 0,38 0,57 0,75 0,93
3 0,02 0,20 0,38 0,57 0,75 0,94
4 0,02 0,20 0,39 0,58 0,76 0,94
5 0,03 0,21 0,40 0,58 0,76 0,95
6 0,04 0,22 0,40 0,59 0,77 0,96
7 0,04 0,22 0,41 0,60 0,78 0,96
8 0,05 0,23 0,41 0,60 0,78 0,97
9 0,05 0,23 0,42 0,61 0,79 0,97
10 0,06 0,24 0,43 0,61 0,79 0,98
11 0,07 0,25 0,43 0,62 0,80 0,99
12 0,07 0,25 0,44 0,63 0,81 0,99
13 0,08 0,26 0,44 0,63 0,81 1,00
14 0,08 0,26 0,45 0,64 0,82 1,00
15 0,09 0,27 0,46 0,64 0,82 1,01
16 0,10 0,28 0,46 0,65 0,83 1,02
17 0,10 0,28 0,47 0,66 0,84 1,02
18 0,11 0,29 0,47 0,66 0,84 1,03
19 0,11 0,29 0,48 0,67 0,85 1,03
20 0,12 0,30 0,49 0,67 0,85 1,04
21 0,13 0,31 0,49 0,68 0,86 1,05
22 0,13 0,31 0,50 0,69 0,87 1,05
23 0,14 0,32 0,50 0,69 0,87 1,06
24 0,14 0,32 0,51 0,70 0,88 1,06
25 0,15 0,33 0,52 0,70 0,88 1,07
26 0,16 0,34 0,52 0,71 0,89 1,08
27 0,16 0,34 0,53 0,72 0,90 1,08
28 0,17 0,35 0,53 0,72 0,90 1,09
29 0,17 0,35 0,54 0,73 0,91 1,09
30 0,18 0,36 0,55 0,73 0,91 1,10
31 0,00 0,37 0,55 0,92

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.