Komunikat

zwiń 13.09.2019

Prace serwisowe systemu obsługującego sprzedaż obligacji skarbowych

W dniu 14 września 2019 r. (sobota), w godzinach: 8.00 - 15:00 nastąpi przerwa w dostępie do obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Powyższe ma związek z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych systemu. Za utrudnienia przepraszamy.

26.08.2019

Z dniem 1 września 2019 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS1219). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0921). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0922). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0923). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0929). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 września 2019 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS0925). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD0931). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

26.08.2019

Zamiana OTS0919, DOS0919, TOZ0919, COI0919 oraz EDO0919 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych we wrześniu 2019 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS1219, DOS0921, TOZ0922, COI0923 oraz EDO09  29 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

  • dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
  • dla obligacji 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 27 sierpnia 2019 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

20.03.2019

Wyniki losowania premii dla obligacji POS0419

Z przyjemnością informujemy, że 20 marca 2019 r. odbyło się losowanie obligacji skarbowych, w drodze którego zostały przydzielone premie pieniężne.

Łącznie rozlosowanych zostało 41.107 premii o wartości 1.480.000 zł

Wyniki losowania wszystkich premii dla obligacji premiowych (POS0419):

 

Posiadacze obligacji premiowych mogą sprawdzić wyniki losowania korzystając ze specjalnej wyszukiwarki, a także w najbliższym oddziale PKO BP.

Losowanie premii dla posiadaczy obligacji premiowych odbyło się zgodnie z zapisami listu emisyjnego  nr 35/2018 Ministra Finansów z 22 maja 2018 r. w sprawie emisji premiowych dziesięciomiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej o nazwie skróconej POS0419.

 

Gratulujemy i zapraszamy do dalszego korzystania z oferty obligacji skarbowych!

Zobacz wszystkie komunikaty