2,80%
w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,75% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.01.2017-31.01.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup

3,20%
w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 2,00% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.01.2017-31.01.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup
2,10

STAŁOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,10% w każdym roku oszczędzania, z roczną kapitalizacją odsetek.

2,20

ZMIENNOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,20% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, w kolejnych sześciomiesięcznych okresach odsetkowych: mnożnik 1,00 x WIBOR 6M, z wypłatą odsetek co pół roku.

2,40

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,40% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,25% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku.

2,70

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,50% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.01.2017-31.01.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.01.2017-31.01.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.01.2017-31.01.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.01.2017-31.01.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Komunikat

zwiń 23.12.2016

Z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0119). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0120). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w stosunku rocznym.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0121). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,40% w skali roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0127). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,70% w stosunku rocznym. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS0123). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,80% w stosunku rocznym, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych (ROD0129). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 3,20% w stosunku rocznym, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

23.12.2016

Zamiana DOS0117, TOZ0117, COI0117 oraz EDO0117 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych w styczniu 2017 r.)  DOS0117, TOZ0117, COI0117, EDO0117 mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS0119, TOZ0120, COI0121 oraz EDO0127 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu. Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

16.12.2016

Informacja dotycząca wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2017

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017 -wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2017 wynosi 12.789 zł.

21.12.2015

Limit wpłat na IKE w 2016 roku

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016  - wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2016 wynosi 12.165 zł.

Zobacz wszystkie komunikaty