Komunikat

zwiń 19.10.2018

Prace serwisowe systemu obsługującego sprzedaż obligacji skarbowych

W dniu 20 października 2018 r. (sobota), w godzinach: 7.00 – 18:00 nastąpi przerwa w dostępie do obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Powyższe ma związek z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych systemu.

Za utrudnienia przepraszamy.

18.10.2018

NOWOŚĆ - Obowiązek wypełnienia ankiety MiFID oraz zawarcia Umowy PPZ przy składaniu dyspozycji w zakresie obligacji skarbowych

W z związku nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, 21 października 2018 r. wprowadzony zostaje obowiązek zawarcia z Klientem Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (Umowa PPZ) przed złożeniem dyspozycji zakupu, zamiany i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych. Jeśli Klient nie posiada zawartej z DM PKO BP umowy o świadczenie usług maklerskich, przed złożeniem dyspozycji nabycia bądź zbycia obligacji skarbowych powinien zawrzeć Umowę PPZ i wypełnić ankietę MiFID.

Klienci, korzystający z dostępu do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem Internetu – będą mogli wypełnić ankietę MiFID oraz zawrzeć Umowę PPZ po zalogowaniu się do systemu oraz po uprzedniej akceptacji umowy ramowej. Klientów korzystających z Serwisu obligacyjnego – prosimy o zapoznanie się ze zmienionym „Regulaminem korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu” oraz akceptację jego treści. Natomiast Klienci składający dyspozycje w placówkach PKO BP oraz za pośrednictwem Call Center już teraz mogą zawrzeć Umowę PPZ w oddziale Banku PKO BP bądź POK DM PKO BP. Za pośrednictwem Call Center nie ma możliwości przeprowadzenia ankiety MiFID ani zawarcia Umowy PPZ.

Serwis obligacyjny z nową funkcjonalnością zostanie udostępniony Klientom 20 października 2018 r. w godzinach popołudniowych.

Dodatkową zmianą jest obowiązek przekazywania Klientom sprawozdania z przyjęcia i przekazania zlecenia. Wymóg ten może być realizowany poprzez zamieszczenie dodatkowych informacji w formularzu zapisu / zlecenia. Dokumenty wydawane Klientom w placówce oraz prezentowane w serwisie internetowym zostały zmodyfikowane i spełniają wymóg sprawozdań z przyjęcia i przekazania zlecenia. Natomiast w przypadku dyspozycji składanych w Call Center oraz automatycznych nabyć obligacji realizowanych na podstawie dyspozycji nabywania obligacji skarbowych w ramach konta IKE-Obligacje, oraz automatycznych dyspozycji zamiany na IKE-Obligacje, sprawozdania będą odrębnie przekazywane Klientom. W początkowym okresie Klienci będą otrzymywać korespondencję listem zwykłym. Natomiast Dom Maklerski PKO BP prowadzi intensywne prace nad umożliwieniem Klientom otrzymywania dokumentów w formie elektronicznej. W przypadku Klientów, którzy złożą oświadczenia w zakresie wyrażenia zgody na przekazywanie informacji wymaganych przepisami prawa w formie elektronicznej (Trwały Nośnik Elektroniczny) – będą otrzymywać dokumenty na adres poczty elektronicznej.

24.09.2018

Z dniem 1 października 2018 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0119). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS1020). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ1021). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI1022). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO1028). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 października 2018 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS1024). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD1030). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Zobacz wszystkie komunikaty