Komunikat

zwiń 15.06.2018

Prace serwisowe systemu obsługującego sprzedaż obligacji skarbowych

W dniu 15 czerwca 2018 r. w godzinach: 20.00 – 24:00  sprzedaż obligacji skarbowych za pośrednictwem Internetu nie będzie prowadzona. Powyższe ma związek z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych systemu. Za utrudnienia przepraszamy.

24.05.2018

Zamiana OTS0618, DOS0618, TOZ0618, COI0618 oraz EDO0618 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych w czerwcu 2018 r.) mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0918, POS0419, DOS0620, TOZ0621, COI0622 oraz EDO0628 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 10-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, POS, DOS, TOZ, COI i EDO),
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 10-miesięcznych, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich (czyli z wyłączeniem OTS).

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (10-miesięczne 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się po promocyjnej niższej cenie (dyskonto 10 groszy); przy czym zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Zamiana obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich, o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO obywa się z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 25 maja 2018 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

24.05.2018

Z dniem 1 czerwca 2018 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0918). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Premiowych Dziesięciomiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (POS0419). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym..

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0620). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0621). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0622). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0628). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 czerwca 2018 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS0624). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD0630). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Zobacz wszystkie komunikaty