2,80%
w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, z roczną kapitalizacją odsetek

Okres sprzedaży:
01.12.2016-31.12.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup

3,20%
w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, z roczną kapitalizacją odsetek

Okres sprzedaży:
01.12.2016-31.12.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup
2,00

STAŁOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,00% w każdym roku oszczędzania z roczną kapitalizacją odsetek Okres sprzedaży:
01.12.2016-31.12.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

2,20

ZMIENNOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,20% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym
Wypłata odsetek co pół roku Okres sprzedaży:
01.12.2016-31.12.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

2,40

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,40% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym
Wypłata odsetek co roku Okres sprzedaży:
01.12.2016-31.12.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

2,70

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, z roczną kapitalizacją odsetek Okres sprzedaży:
01.12.2016-31.12.2016

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Komunikat

zwiń 02.12.2016

Przerwa techniczna w dostępie do Rachunków Rejestrowych

Informujemy, iż w dniach od 03.12.2016 r. godz. 00:01 (sobota)  do 05.12.2016r. godz. 06:00 (poniedziałek) mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

24.11.2016

Z dniem 1 grudnia 2016 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS1218). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ1219). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w stosunku rocznym.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI1220). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,40% w skali roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO1226). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,70% w stosunku rocznym. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 grudnia 2016 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS1222). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,80% w stosunku rocznym, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych (ROD1228). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 3,20% w stosunku rocznym, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

24.11.2016

Zamiana DOS1216, TOZ1216, COI1216 oraz EDO1216 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych w grudniu 2016 r.) DOS1216, TOZ1216, COI1216, EDO1216 mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS1218, TOZ1219, COI1220 oraz EDO1226 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu. Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy

21.12.2015

Limit wpłat na IKE w 2016 roku

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016  - wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2016 wynosi 12.165 zł.

Zobacz wszystkie komunikaty