1,50

STAŁOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

1,50% w skali roku, stałe przez cały 3-miesięczny okres oszczędzania.

2,10

STAŁOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,10% w każdym roku oszczędzania, z roczną kapitalizacją odsetek.

2,20

ZMIENNOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,20% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, w kolejnych sześciomiesięcznych okresach odsetkowych: mnożnik 1,00 x WIBOR 6M, z wypłatą odsetek co pół roku.

2,40

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,40% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,25% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku.

2,70

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,50% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.02.2018-28.02.2018

Cena sprzedaży: 100,00 zł


List emisyjny

Okres sprzedaży:
01.02.2018-28.02.2018

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.02.2018-28.02.2018

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.02.2018-28.02.2018

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.02.2018-28.02.2018

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

3,20%
w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 2,00% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.02.2018-28.02.2018

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup

2,80%
w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,75% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.02.2018-28.02.2018

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup

Komunikat

zwiń 25.01.2018

Zamiana OTS0218, DOS0218, TOZ0218, COI0218 oraz EDO0218 na obligacje nowych emisji

Posiadacze obligacji: trzymiesięcznych OTS0218 dwuletnich DOS0218, trzyletnich TOZ0218, czteroletnich COI0218 oraz dziesięcioletnich EDO0218, których wykup przypada w lutym 2018 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0518, DOS0220, TOZ0221, COI0222 oraz EDO0228 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesieczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich.

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się po promocyjnej niższej cenie (dyskonto 10 groszy); przy czym zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Zamiana obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich, o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO obywa się z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie: od 26 stycznia br. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji , w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

25.01.2018

Z dniem 1 lutego 2018 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji:

  • Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0518). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 100,37 zł brutto.
  • Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0220).  Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe w okresie dwóch lat i wynosi 2,10% w skali roku. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 104,24 zł brutto.
  • Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0221). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR6M. W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku.
  • Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0222). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.
  • Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0228). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ z dniem 1 lutego 2018 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

  • Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS0224). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji
  • Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych(ROD0230). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji
29.12.2017

SPRZEDAŻ SKARBOWYCH OBLIGACJI DETALICZNYCH W DNIU 2 STYCZNIA 2018 ROKU NIE BĘDZIE PROWADZONA

uprzejmie informujemy, w dniu 2 stycznia 2018 r. obligacje Skarbu Państwa nie będą oferowane (brak sprzedaży).

Wyjaśniamy jednocześnie, iż w tym dniu obsługa nabywców obligacji skarbowych nie będzie możliwa również w pozostałym zakresie, tj. przyjmowania dyspozycji przedterminowego wykupu, zamiany, zmiany danych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

27.09.2017

Październikowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych.

Od 1 października 2017 r. standardowa oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe.

Nowa obligacja oszczędnościowa o oprocentowaniu stałym i trzymiesięcznym terminie wykupu (seria OTS)

Obligacje OTS (O
szczędnościowa Trzymiesięczna Stałoprocentowa) to propozycja krótkoterminowej formy oszczędzania stanowiąca odpowiedź na preferencje części klientów detalicznych, którzy skłonni są angażować swój kapitał na bardzo krótki okres.  

Obligacja 3-miesięczna  zostaje wprowadzona do ciągłej sprzedaży począwszy od 1 października br. Co miesiąc oferowana będzie nowa seria, tak jak w przypadku pozostałych obligacji skarbowych.  Oszczędzanie będzie można rozpocząć już od kwoty 100 zł – tyle wynosi cena jednej obligacji.  Jest ona niezmienna przez cały okres sprzedaży, zatem zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Od 1 października standardowa oferta obligacji oszczędnościowych zostaje rozszerzona o nowe obligacje 3-miesięczne. Będą one dostępne w ciągłej sprzedaży w cyklach miesięcznych, tak jak pozostałe obligacje oszczędnościowe. Chcemy zachęcać do regularnego oszczędzania, a w ten sposób odpowiadamy na zapotrzebowanie klientów skłonnych angażować swój kapitał na krótki okres. Dodatkowo, w razie konieczności, środki przeznaczone na zakup 3-miesięcznych obligacji będzie można wycofać wcześniej – bez żadnych opłat, zachowując gwarancję zwrotu kapitału. Nowe 3-miesięczne obligacje oferujemy w październiku z atrakcyjnym oprocentowaniem w wysokości 1,50% – komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Więcej

Zobacz wszystkie komunikaty