2,80%
w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,75% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.02.2017-28.02.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup

3,20%
w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 2,00% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.02.2017-28.02.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Szczegóły Kup
2,10

STAŁOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,10% w każdym roku oszczędzania, z roczną kapitalizacją odsetek.

2,20

ZMIENNOPROCENTOWE

Oprocentowanie:

2,20% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, w kolejnych sześciomiesięcznych okresach odsetkowych: mnożnik 1,00 x WIBOR 6M, z wypłatą odsetek co pół roku.

2,40

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,40% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,25% + inflacja, z wypłatą odsetek co roku.

2,70

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Oprocentowanie:

2,70% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,50% + inflacja, z roczną kapitalizacją odsetek.

Okres sprzedaży:
01.02.2017-28.02.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.02.2017-28.02.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.02.2017-28.02.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Okres sprzedaży:
01.02.2017-28.02.2017

Cena sprzedaży: 100,00 zł
Cena zamiany: 99,90 zł

List emisyjny Tabela odsetkowa

Komunikat

zwiń 25.01.2017

Zamiana DOS0217, TOZ0217, COI0217 oraz EDO0217 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji (wykupywanych w lutym 2017 r.) DOS0217, TOZ0217, COI0217, EDO0217 mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS0219, TOZ0220, COI0221 oraz EDO0227 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 26 stycznia 2017 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

25.01.2017

Z dniem 1 lutego 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych oszczędnościowych obligacji skarbowych:

Dwuletnich DOS0219 o oprocentowaniu stałym. Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,10% w każdym roku oszczędzania. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Trzyletnich TOZ0220  o oprocentowaniu zmiennym. Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym półrocznym  okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w stosunku rocznym. W kolejnych półrocznych okresach odsetkowych równe jest oprocentowaniu WIBOR 6M. Odsetki wypłacane są co pół roku.

Czteroletnich indeksowanych COI0221. Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o wskaźnik inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,40% w stosunku rocznym. W kolejnych latach oprocentowanie to suma rocznej inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki wypłacane są co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich EDO0227. Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o wskaźnik inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,70% w stosunku rocznym. W kolejnych latach oprocentowanie to suma rocznej inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 lutego 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych oszczędnościowych obligacji skarbowych:

Rodzinnych Sześcioletnich ROS0223.  Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o wskaźnik inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,80% w stosunku rocznym. W kolejnych latach oprocentowanie to suma rocznej inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Rodzinnych Dwunastoletnich ROD0129. Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte o wskaźnik inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 3,20% w stosunku rocznym. W kolejnych latach oprocentowanie to suma rocznej inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

16.12.2016

Informacja dotycząca wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2017

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017 -wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2017 wynosi 12.789 zł.

Zobacz wszystkie komunikaty