Kanały sprzedaży

Obligacje skarbowe można kupić:

- w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju, Znajdź Punkt Sprzedaży Obligacji

- w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BPZnajdź Punkt Sprzedaży Obligacji

- za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl

- za pośrednictwem konta Inteligo pod adresem: www.inteligo.pl

- za pośrednictwem telefonu pod numerami: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

 

Terminy sprzedaży obligacji oraz wszelkie inne informacje dotyczące danej obligacji, są zawsze zawarte w listach emisyjnych Ministra Finansów. Listy emisyjne są dostępne w placówkach PKO Banku Polskiego, na stronie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl

 

Zobacz również: Wiedza o obligacjach

 • Wejdź na stronę
  www.zakup.obligacjeskarbowe.pl
 • Zaloguj się bądź zarejestruj
 • Wejdź w ikonkę “zakup”
 • Okeśl rodzaj i liczbę
  kupowanych obligacji
 • Dokonaj przelewu środków
  na zakup obligacji na wskazane konto
 • Na adres poczty e-mail otrzymasz
  informację o zakupie obligacji.
  Potwierdzenie zakupu możesz odebrać
  w Punkcie Sprzedaży Obligacji.
 • Po upływie okresu oszczędzania
  wpłacone pieniądze wraz z należnymi
  odsetkami zostaną przekazane w
  wybrany przez Ciebie sposób.
 • Zadzwoń na numer
  801 310 210 lub +48 81 535 66 55
  (obsługa możliwa po rejestracji klienta
  w Punkcie Sprzedaży Obligacji i
  aktywacji dostępu przez telefon)
 • Złóż dyspozycję zakupu u konsultanta
  - podaj liczbę i rodzaj obligacji
 • Dokonaj przelewu środków
  na zakup obligacji
 • Potwierdzenie zakupu możesz odebrać
  w Punkcie Sprzedaży Obligacji
 • Po upływie okresu oszczędzania wpłacone pieniądze wraz z należnymi odsetkami zostaną przekazane w wybrany przez Ciebie sposób
 • Udaj się do jednego
  z Punktów Sprzedaży Obligacji
 • Przygotuj dokument
  stwierdzający tożsamość
 • Określ rodzaj i liczbę
  kupowanych obligacji
 • Dokonaj opłacenia transakcji
 • Odbierz potwierdzenie
  zakupu obligacji
 • Po upływie okresu oszczędzania
  wpłacone pieniądze wraz z należnymi
  odsetkami zostaną przekazane
  w wybrany przez Ciebie sposób.

Zamiana to możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za pieniądze z wykupywanych (starych) obligacji lub ich części, można kupić dowolne obligacje dostępne w nowej ofercie. Zamiana jest korzystna dla osoby oszczędzającej, ponieważ cena po jakiej nabywane są obligacje jest niższa niż cena zakupu tych samych obligacji w regularnej sprzedaży. Taki sposób zakupu nowych obligacji przynosi dodatkowy zysk.


Przykład:
Środki uzyskane z wykupu starej obligacji np. 1 sztuki dwuletniej obligacji DOS0515 wynoszą 100 zł (cena zakupu) + 4,93 zł (6,09 zł - odsetki przed opodatkowaniem) czyli 104,93 zł. Tę kwotę można przeznaczyć na zakup nowej obligacji np. DOS0517 (może to być także inna aktualnie oferowana obligacja oszczędnościowa). Cena zakupu w zamianie jest niższa i wynosi 99,90 zł (za obligację o wartości 100 zł). Różnica pomiędzy środkami ze starej obligacji a ceną zamiany na nowe obligacje czyli 5,03 zł (104,93 zł - 99,90 zł) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji.

Kiedy?

Zamiana obligacji odbywa się zgodnie z zasadą - data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
Przykład:
Obligacje dwuletnie DOS0515, kupione 15 maja 2013 r., z datą wykupu 15 maja 2015 r.(2 lata od dnia zakupu), można zamienić na nowe obligacje oferowane w maju 2015 r. np. na DOS0517. Oznacza to, że nabycie nowych obligacji nastąpi 15 maja 2015 r., czyli z datą wykupu starych.

Zamiana rozpoczyna się czwartego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej obligacji, a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji.
Przykład:
Termin wykupu obligacji DOS0515 zakupionych 15 maja 2013 r. przypada 15 maja 2015 r. Można złożyć dyspozycję zamiany najwcześniej 27 kwietnia 2015 r., a najpóźniej 12 maja 2015 r. Nowe obligacje zostaną zapisane na rachunku rejestrowym 15 maja 2015 r.

Korzyści z zamiany:

- Dodatkowy zysk – cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży: np. 99,90 zł zamiast 100 zł (czyli dodatkowy zysk wynosi 0,10 zł za każdą nabytą obligację).
- Brak opłat i prowizji.
- Systematyczne oszczędzanie – data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
- Wygoda – dyspozycję można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, w serwisie Inteligo, przez internet i telefon.

 
Zamiana a wcześniejsze zakończenie oszczędzania (przedterminowy wykup).
Złożenie dyspozycji zamiany posiadanych obligacji uniemożliwia złożenie dyspozycji przedterminowego wykupu - pierwsza dyspozycja wprowadzona do systemu „blokuje” obligacje. Natomiast przy zamianie części posiadanych obligacji jest możliwość składania dyspozycji przedterminowego wykupu dla pozostałych obligacji.