Wybierz produkt:

2-letnie obligacje Skarbu Państwa DOS0620

Powrót do produktu

2,10

Obligacje o okresie odsetkowym od 2 czerwca 2019 do 1 czerwca 2020

Wartości skumulowanych odsetek w drugim okresie odsetkowym (od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.) od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 czerwca 2018 r. - 30 czerwca 2018 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 2,1 % w skali roku.

Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji po 2 latach od dnia ich sprzedaży wyniesie 104.24 zł.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji DOS0620 nabytych w dniu 1 czerwca 2018 r. W przypadku zakupu po dniu 1 czerwca 2018 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 czerwca 2018 r. do dnia zakupu.

2019

Data VI VII VIII IX X XI XII
1 2,28 2,46 2,64 2,81 3,00 3,17
2 2,11 2,28 2,46 2,64 2,82 3,00 3,18
3 2,11 2,29 2,47 2,65 2,83 3,01 3,18
4 2,12 2,29 2,47 2,66 2,83 3,01 3,19
5 2,12 2,30 2,48 2,66 2,84 3,02 3,20
6 2,13 2,31 2,49 2,67 2,84 3,03 3,20
7 2,14 2,31 2,49 2,67 2,85 3,03 3,21
8 2,14 2,32 2,50 2,68 2,86 3,04 3,21
9 2,15 2,32 2,50 2,69 2,86 3,04 3,22
10 2,15 2,33 2,51 2,69 2,87 3,05 3,22
11 2,16 2,33 2,52 2,70 2,87 3,05 3,23
12 2,16 2,34 2,52 2,70 2,88 3,06 3,24
13 2,17 2,35 2,53 2,71 2,88 3,07 3,24
14 2,18 2,35 2,53 2,72 2,89 3,07 3,25
15 2,18 2,36 2,54 2,72 2,90 3,08 3,25
16 2,19 2,36 2,55 2,73 2,90 3,08 3,26
17 2,19 2,37 2,55 2,73 2,91 3,09 3,27
18 2,20 2,38 2,56 2,74 2,91 3,10 3,27
19 2,21 2,38 2,56 2,74 2,92 3,10 3,28
20 2,21 2,39 2,57 2,75 2,93 3,11 3,28
21 2,22 2,39 2,57 2,76 2,93 3,11 3,29
22 2,22 2,40 2,58 2,76 2,94 3,12 3,30
23 2,23 2,40 2,59 2,77 2,94 3,13 3,30
24 2,23 2,41 2,59 2,77 2,95 3,13 3,31
25 2,24 2,42 2,60 2,78 2,96 3,14 3,31
26 2,25 2,42 2,60 2,79 2,96 3,14 3,32
27 2,25 2,43 2,61 2,79 2,97 3,15 3,32
28 2,26 2,43 2,62 2,80 2,97 3,15 3,33
29 2,26 2,44 2,62 2,80 2,98 3,16 3,34
30 2,27 2,45 2,63 2,81 2,98 3,17 3,34
31 2,45 2,63 2,99 3,35

2020

Data I II III IV V VI
1 3,35 3,54 3,71 3,89 4,06 4,24
2 3,36 3,54 3,71 3,89 4,07
3 3,37 3,55 3,72 3,90 4,07
4 3,37 3,55 3,72 3,90 4,08
5 3,38 3,56 3,73 3,91 4,09
6 3,38 3,56 3,73 3,92 4,09
7 3,39 3,57 3,74 3,92 4,10
8 3,39 3,58 3,75 3,93 4,10
9 3,40 3,58 3,75 3,93 4,11
10 3,41 3,59 3,76 3,94 4,12
11 3,41 3,59 3,76 3,95 4,12
12 3,42 3,60 3,77 3,95 4,13
13 3,42 3,61 3,78 3,96 4,13
14 3,43 3,61 3,78 3,96 4,14
15 3,44 3,62 3,79 3,97 4,14
16 3,44 3,62 3,79 3,97 4,15
17 3,45 3,63 3,80 3,98 4,16
18 3,45 3,63 3,80 3,99 4,16
19 3,46 3,64 3,81 3,99 4,17
20 3,46 3,65 3,82 4,00 4,17
21 3,47 3,65 3,82 4,00 4,18
22 3,48 3,66 3,83 4,01 4,19
23 3,48 3,66 3,83 4,02 4,19
24 3,49 3,67 3,84 4,02 4,20
25 3,49 3,68 3,85 4,03 4,20
26 3,50 3,68 3,85 4,03 4,21
27 3,51 3,69 3,86 4,04 4,21
28 3,51 3,69 3,86 4,04 4,22
29 3,52 3,70 3,87 4,05 4,23
30 3,52 3,88 4,06 4,23
31 3,53 3,88 4,24

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.