Wybierz produkt:

2-letnie obligacje Skarbu Państwa DOS0819

Powrót do produktu

2,10

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 sierpnia 2017 do 1 sierpnia 2018

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 1 sierpnia 2017 r. do 1 sierpnia 2018 r.) od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 sierpnia 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 2,1 % w skali roku.

Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji po 2 latach od dnia ich sprzedaży wyniesie 104.24 zł.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji DOS0819 nabytych w dniu 1 sierpnia 2017 r. W przypadku zakupu po dniu 1 sierpnia 2017 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 sierpnia 2017 r. do dnia zakupu.

2017

Data VIII IX X XI XII
1 0,00 0,18 0,35 0,53 0,70
2 0,01 0,18 0,36 0,54 0,71
3 0,01 0,19 0,36 0,54 0,71
4 0,02 0,20 0,37 0,55 0,72
5 0,02 0,20 0,37 0,55 0,72
6 0,03 0,21 0,38 0,56 0,73
7 0,03 0,21 0,39 0,56 0,74
8 0,04 0,22 0,39 0,57 0,74
9 0,05 0,22 0,40 0,58 0,75
10 0,05 0,23 0,40 0,58 0,75
11 0,06 0,24 0,41 0,59 0,76
12 0,06 0,24 0,41 0,59 0,77
13 0,07 0,25 0,42 0,60 0,77
14 0,07 0,25 0,43 0,60 0,78
15 0,08 0,26 0,43 0,61 0,78
16 0,09 0,26 0,44 0,62 0,79
17 0,09 0,27 0,44 0,62 0,79
18 0,10 0,28 0,45 0,63 0,80
19 0,10 0,28 0,45 0,63 0,81
20 0,11 0,29 0,46 0,64 0,81
21 0,12 0,29 0,47 0,64 0,82
22 0,12 0,30 0,47 0,65 0,82
23 0,13 0,30 0,48 0,66 0,83
24 0,13 0,31 0,48 0,66 0,83
25 0,14 0,32 0,49 0,67 0,84
26 0,14 0,32 0,49 0,67 0,85
27 0,15 0,33 0,50 0,68 0,85
28 0,16 0,33 0,51 0,68 0,86
29 0,16 0,34 0,51 0,69 0,86
30 0,17 0,35 0,52 0,70 0,87
31 0,17 0,52 0,87

2018

Data I II III IV V VI VII VIII
1 0,88 1,06 1,22 1,40 1,57 1,75 1,92 2,10
2 0,89 1,06 1,23 1,40 1,58 1,75 1,93
3 0,89 1,07 1,23 1,41 1,58 1,76 1,93
4 0,90 1,08 1,24 1,42 1,59 1,77 1,94
5 0,90 1,08 1,24 1,42 1,59 1,77 1,94
6 0,91 1,09 1,25 1,43 1,60 1,78 1,95
7 0,91 1,09 1,25 1,43 1,61 1,78 1,96
8 0,92 1,10 1,26 1,44 1,61 1,79 1,96
9 0,93 1,10 1,27 1,44 1,62 1,80 1,97
10 0,93 1,11 1,27 1,45 1,62 1,80 1,97
11 0,94 1,12 1,28 1,46 1,63 1,81 1,98
12 0,94 1,12 1,28 1,46 1,63 1,81 1,98
13 0,95 1,13 1,29 1,47 1,64 1,82 1,99
14 0,96 1,13 1,29 1,47 1,65 1,82 2,00
15 0,96 1,14 1,30 1,48 1,65 1,83 2,00
16 0,97 1,14 1,31 1,48 1,66 1,84 2,01
17 0,97 1,15 1,31 1,49 1,66 1,84 2,01
18 0,98 1,16 1,32 1,50 1,67 1,85 2,02
19 0,98 1,16 1,32 1,50 1,67 1,85 2,03
20 0,99 1,17 1,33 1,51 1,68 1,86 2,03
21 1,00 1,17 1,33 1,51 1,69 1,86 2,04
22 1,00 1,18 1,34 1,52 1,69 1,87 2,04
23 1,01 1,19 1,35 1,52 1,70 1,88 2,05
24 1,01 1,19 1,35 1,53 1,70 1,88 2,05
25 1,02 1,20 1,36 1,54 1,71 1,89 2,06
26 1,02 1,20 1,36 1,54 1,71 1,89 2,07
27 1,03 1,21 1,37 1,55 1,72 1,90 2,07
28 1,04 1,21 1,38 1,55 1,73 1,90 2,08
29 1,04 1,38 1,56 1,73 1,91 2,08
30 1,05 1,39 1,56 1,74 1,92 2,09
31 1,05 1,39 1,74 2,09

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.