Wybierz produkt:

10-miesięczne premiowe obligacje Skarbu Państwa Gwarantowane odsetki + szansa na wygranie dodatkowych pieniędzy! Losowanie premii przeprowadzone zostanie 20 marca 2019 r., przy pomocy profesjonalnego elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji POS0419

Powrót do produktu

1,50

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji POS0419 nabytych w dniu 1 czerwca 2018 r. W przypadku zakupu po dniu 1 czerwca 2018 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 czerwca 2018 r. do dnia zakupu.

2018

Data VI VII VIII IX X XI XII
1 0,00 0,12 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75
2 0,00 0,13 0,25 0,38 0,51 0,63 0,76
3 0,01 0,13 0,26 0,39 0,51 0,64 0,76
4 0,01 0,14 0,26 0,39 0,51 0,64 0,76
5 0,02 0,14 0,27 0,39 0,52 0,65 0,77
6 0,02 0,14 0,27 0,40 0,52 0,65 0,77
7 0,02 0,15 0,28 0,40 0,53 0,65 0,78
8 0,03 0,15 0,28 0,41 0,53 0,66 0,78
9 0,03 0,16 0,28 0,41 0,53 0,66 0,78
10 0,04 0,16 0,29 0,42 0,54 0,67 0,79
11 0,04 0,16 0,29 0,42 0,54 0,67 0,79
12 0,05 0,17 0,30 0,42 0,55 0,67 0,80
13 0,05 0,17 0,30 0,43 0,55 0,68 0,80
14 0,05 0,18 0,30 0,43 0,55 0,68 0,81
15 0,06 0,18 0,31 0,44 0,56 0,69 0,81
16 0,06 0,18 0,31 0,44 0,56 0,69 0,81
17 0,07 0,19 0,32 0,44 0,57 0,69 0,82
18 0,07 0,19 0,32 0,45 0,57 0,70 0,82
19 0,07 0,20 0,32 0,45 0,58 0,70 0,83
20 0,08 0,20 0,33 0,46 0,58 0,71 0,83
21 0,08 0,21 0,33 0,46 0,58 0,71 0,83
22 0,09 0,21 0,34 0,46 0,59 0,72 0,84
23 0,09 0,21 0,34 0,47 0,59 0,72 0,84
24 0,09 0,22 0,35 0,47 0,60 0,72 0,85
25 0,10 0,22 0,35 0,48 0,60 0,73 0,85
26 0,10 0,23 0,35 0,48 0,60 0,73 0,85
27 0,11 0,23 0,36 0,48 0,61 0,74 0,86
28 0,11 0,23 0,36 0,49 0,61 0,74 0,86
29 0,12 0,24 0,37 0,49 0,62 0,74 0,87
30 0,12 0,24 0,37 0,50 0,62 0,75 0,87
31 0,25 0,37 0,62 0,88

2019

Data I II III IV
1 0,88 1,01 1,12 1,25
2 0,88 1,01 1,13
3 0,89 1,02 1,13
4 0,89 1,02 1,13
5 0,90 1,02 1,14
6 0,90 1,03 1,14
7 0,90 1,03 1,15
8 0,91 1,04 1,15
9 0,91 1,04 1,15
10 0,92 1,04 1,16
11 0,92 1,05 1,16
12 0,92 1,05 1,17
13 0,93 1,06 1,17
14 0,93 1,06 1,18
15 0,94 1,06 1,18
16 0,94 1,07 1,18
17 0,95 1,07 1,19
18 0,95 1,08 1,19
19 0,95 1,08 1,20
20 0,96 1,08 1,20
21 0,96 1,09 1,20
22 0,97 1,09 1,21
23 0,97 1,10 1,21
24 0,97 1,10 1,22
25 0,98 1,11 1,22
26 0,98 1,11 1,22
27 0,99 1,11 1,23
28 0,99 1,12 1,23
29 0,99 1,24
30 1,00 1,24
31 1,00 1,25

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.