Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ1021

Powrót do produktu

1,79

Obligacje - 2 okres odsetkowy od 1 kwietnia 2019 do 1 października 2019 dla obligacji zakupionych w dniach 1-30 października 2018 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 października 2018 r. - 31 października 2018 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w drugim półrocznym okresie odsetkowym wynosi 1,79 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ1021 nabytych w dniach 1-30 października 2018 r. W przypadku zakupu po dniu 1 października 2018 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 października 2018 r. do dnia zakupu.

2019

Data IV V VI VII VIII IX X
1 0,00 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90
2 0,00 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75
3 0,01 0,16 0,31 0,45 0,61 0,76
4 0,01 0,16 0,31 0,46 0,61 0,76
5 0,02 0,17 0,32 0,46 0,62 0,77
6 0,02 0,17 0,32 0,47 0,62 0,77
7 0,03 0,18 0,33 0,47 0,63 0,78
8 0,03 0,18 0,33 0,48 0,63 0,78
9 0,04 0,19 0,34 0,48 0,64 0,79
10 0,04 0,19 0,34 0,49 0,64 0,79
11 0,05 0,20 0,35 0,49 0,65 0,80
12 0,05 0,20 0,35 0,50 0,65 0,80
13 0,06 0,21 0,36 0,50 0,66 0,81
14 0,06 0,21 0,36 0,51 0,66 0,81
15 0,07 0,22 0,37 0,51 0,67 0,82
16 0,07 0,22 0,37 0,52 0,67 0,82
17 0,08 0,22 0,38 0,52 0,67 0,83
18 0,08 0,23 0,38 0,53 0,68 0,83
19 0,09 0,23 0,39 0,53 0,68 0,84
20 0,09 0,24 0,39 0,54 0,69 0,84
21 0,10 0,24 0,40 0,54 0,69 0,85
22 0,10 0,25 0,40 0,55 0,70 0,85
23 0,11 0,25 0,41 0,55 0,70 0,86
24 0,11 0,26 0,41 0,56 0,71 0,86
25 0,12 0,26 0,42 0,56 0,71 0,87
26 0,12 0,27 0,42 0,57 0,72 0,87
27 0,13 0,27 0,43 0,57 0,72 0,88
28 0,13 0,28 0,43 0,58 0,73 0,88
29 0,14 0,28 0,44 0,58 0,73 0,89
30 0,14 0,29 0,44 0,59 0,74 0,89
31 0,29 0,59 0,74

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.