Wybierz produkt:

10-letnie obligacje Skarbu Państwa EDO0626

Powrót do produktu

3,70

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 czerwca 2019 do 1 czerwca 2020

Wartości skumulowanych odsetek w czwartym okresie odsetkowym (od 1 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.) od jednej emerytalnej dziesięcioletniej obligacji skarbowej o terminie wykupu 01.06.2026 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 czerwca 2016 r. - 30 czerwca 2016 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w czwartym rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,7 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji EDO0626 nabytych w dniu 1 czerwca 2016 r. W przypadku zakupu po dniu 1 czerwca 2016 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 czerwca 2016 r. do dnia zakupu.

2019

Data VI VII VIII IX X XI XII
1 0,00 9,71 10,05 10,39 10,73 11,07 11,40
2 9,39 9,72 10,06 10,40 10,74 11,08 11,41
3 9,40 9,73 10,07 10,42 10,75 11,09 11,42
4 9,41 9,74 10,08 10,43 10,76 11,10 11,43
5 9,42 9,75 10,09 10,44 10,77 11,11 11,44
6 9,43 9,76 10,11 10,45 10,78 11,12 11,45
7 9,44 9,77 10,12 10,46 10,79 11,13 11,47
8 9,45 9,79 10,13 10,47 10,80 11,15 11,48
9 9,46 9,80 10,14 10,48 10,81 11,16 11,49
10 9,48 9,81 10,15 10,49 10,82 11,17 11,50
11 9,49 9,82 10,16 10,50 10,84 11,18 11,51
12 9,50 9,83 10,17 10,52 10,85 11,19 11,52
13 9,51 9,84 10,18 10,53 10,86 11,20 11,53
14 9,52 9,85 10,19 10,54 10,87 11,21 11,54
15 9,53 9,86 10,21 10,55 10,88 11,22 11,55
16 9,54 9,87 10,22 10,56 10,89 11,23 11,57
17 9,55 9,88 10,23 10,57 10,90 11,24 11,58
18 9,56 9,90 10,24 10,58 10,91 11,26 11,59
19 9,58 9,91 10,25 10,59 10,92 11,27 11,60
20 9,59 9,92 10,26 10,60 10,94 11,28 11,61
21 9,60 9,93 10,27 10,61 10,95 11,29 11,62
22 9,61 9,94 10,28 10,63 10,96 11,30 11,63
23 9,62 9,95 10,29 10,64 10,97 11,31 11,64
24 9,63 9,96 10,31 10,65 10,98 11,32 11,65
25 9,64 9,97 10,32 10,66 10,99 11,33 11,67
26 9,65 9,98 10,33 10,67 11,00 11,34 11,68
27 9,66 10,00 10,34 10,68 11,01 11,36 11,69
28 9,67 10,01 10,35 10,69 11,02 11,37 11,70
29 9,69 10,02 10,36 10,70 11,03 11,38 11,71
30 9,70 10,03 10,37 10,71 11,05 11,39 11,72
31 10,04 10,38 11,06 11,73

2020

Data I II III IV V VI
1 11,74 12,09 12,41 12,75 13,08 13,42
2 11,75 12,10 12,42 12,76 13,09
3 11,76 12,11 12,43 12,77 13,10
4 11,78 12,12 12,44 12,78 13,11
5 11,79 12,13 12,45 12,79 13,12
6 11,80 12,14 12,46 12,80 13,14
7 11,81 12,15 12,47 12,81 13,15
8 11,82 12,16 12,48 12,83 13,16
9 11,83 12,17 12,49 12,84 13,17
10 11,84 12,18 12,51 12,85 13,18
11 11,85 12,20 12,52 12,86 13,19
12 11,86 12,21 12,53 12,87 13,20
13 11,88 12,22 12,54 12,88 13,21
14 11,89 12,23 12,55 12,89 13,22
15 11,90 12,24 12,56 12,90 13,24
16 11,91 12,25 12,57 12,91 13,25
17 11,92 12,26 12,58 12,93 13,26
18 11,93 12,27 12,59 12,94 13,27
19 11,94 12,28 12,60 12,95 13,28
20 11,95 12,30 12,62 12,96 13,29
21 11,96 12,31 12,63 12,97 13,30
22 11,97 12,32 12,64 12,98 13,31
23 11,99 12,33 12,65 12,99 13,32
24 12,00 12,34 12,66 13,00 13,33
25 12,01 12,35 12,67 13,01 13,35
26 12,02 12,36 12,68 13,03 13,36
27 12,03 12,37 12,69 13,04 13,37
28 12,04 12,38 12,70 13,05 13,38
29 12,05 12,39 12,72 13,06 13,39
30 12,06 12,73 13,07 13,40
31 12,07 12,74 13,41

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.