Wybierz produkt:

Obligacje premiowe POS

Premiowe obligacje skarbowe to gwarantowane przez Skarb Państwa oprocentowanie w wysokości 1,50% + szansa na wygranie dodatkowej premii od 10 zł do nawet 100 000 zł. POS0323

Seria:
POS0323 Zobacz list emisyjny 
Sprzedaż:
01.03.2022 - 31.03.2022 
Oprocentowanie:
1,50 % w skali roku przez cały 12-miesięczny okres oszczędzania
Premia:
każda obligacja weźmie udział w losowaniu premii 16 lutego 2023 r.: 100 000 zł, 10 000 zł, 1 000 zł, 100 zł lub 10 zł. 
Okres oprocentowania:
12 miesięcy od daty zakupu Zobacz tabelę odsetkową  
Odsetki:
1,50 zł (po 12 miesiącach) 
Cena sprzedaży:
100,00 zł 
Sposób sprzedaży:
w oddziałach PKO Banku Polskiego, przez Internet 

Jak działają obligacje premiowe

 grafikaPOS0323

 

Obligacje premiowe to połączenie bezpiecznego oszczędzania oraz szansa na wygranie dodatkowej premii pieniężnej.

 

Każda kupiona obligacja o wartości 100 zł i nie przedstawiona do przedterminowego wykupu bierze udział w losowaniu.

Nagrodami są premie pieniężne wysokości: 100 000 zł, 10 000 zł, 1 000 zł, 100 zł lub 10 zł. 

 

Więcej kupionych obligacji = większa szansa na wygraną premii. Nie ma limitu na zakup obligacji.

 

Łączna wartość premii zależy od liczby wszystkich kupionych obligacji premiowych.

Charakterystyka obligacji premiowych

Dwunastomiesięczne premiowe oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol POS). 

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu. Obligacje premiowe dwunastomiesięczne sprzedawane w marcu 2022 r. to POS0323, gdzie:

POS to symbol obligacji (skrót od Premiowe Oszczędnościowe Stałoprocentowe),

03 - miesiąc wykupu (marzec),

23 - rok wykupu (2023 r.).

Cechy obligacji premiowych:

krótki – tylko 12-miesieczny okres oszczędzania,

szansa uzyskania dodatkowej premii pieniężnej nawet do 100.000 zł,

gwarantowany oprocentowanie 1,50% w skali roku.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe wskazane w liście emisyjnym.

Oprocentowanie

Oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania obligacji. Stałe oprocentowanie sprawia, że kupujący obligacje premiowe już w momencie zakupu zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po dwunastu miesiącach oszczędzania. Poza gwarantowanym przez Skarb Państwa oprocentowaniem, posiadana obligacja to szansa na wygranie premii pieniężnej.

Premia - Liczba i wartość premii losowanych 16 lutego 2023 r.

Każda posiadana obligacja to szansa na wygranie premii pieniężnej.

Każda obligacja nie przedstawiona do przedterminowego wykupu bierze udział w losowaniu premii: 100.000 zł, 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł, lub 10 zł

Wysokość premii:

Ustala się następujące wysokości premii:

I stopnia – 100 000 zł;

II stopnia – 10 000 zł;

III stopnia – 1 000 zł;

IV stopnia – 100 zł;

V stopnia – 10 zł.

Oznacza to, że każda posiadana obligacja o wartości 100 zł, ma szansę na wygranie premii w wysokości 100.000 zł, 10.000 zł, 1.000 zł, 100 zł lub 10 zł. 

Liczba i wartość premii losowanych 16 lutego 2023 r.

Liczba premii

Wartość pojedynczej premii

I stopnia

8

100.000 zł

II stopnia

80

10.000 zł

III stopnia

800

1.000 zł

IV stopnia

8.000

100 zł

V stopnia

80.000

10 zł

Do wygrania będzie pula 88.888 premii o wartości 4.000.000 zł.

Organizacja i losowanie premii

Losowanie obligacji odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. Wyniki losowania zostaną umieszczane na stronie www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania.

Losowaniu podlega obligacja z puli obligacji POS0323 zakupionych w okresie od 1 do 31 marca 2022 r. Każda zakupiona obligacja otrzyma swój unikalny numer i weźmie udział w losowaniu premii. Obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii (możliwość składania dyspozycji przedterminowego wykupu do dnia 14 lutego 2023 r.).

Losowanie obligacji odbędzie się, z wykorzystaniem elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji.

Premie losowane są w kolejności od I stopnia do V stopnia.

Obligacje wylosowane nie biorą dalej udziału w losowaniu.

 

Posiadacze wylosowanych obligacji, którzy podali numer telefonu komórkowego lub adres poczty internetowej, zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do pozostałych posiadaczy wylosowanych obligacji informacja zostanie przekazana na adres korespondencyjny.

Zobacz list emisyjny

Regulamin komisji nadzorującej przebieg losowania obligacji skarbowych

 

Losowanie obligacji odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. Wyniki losowania zostaną umieszczane na stronie www.obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania.

Losowaniu podlega obligacja z puli obligacji POS0323 zakupionych w okresie od 1 do 31 marca 2022 r. Każda zakupiona obligacja otrzyma swój unikalny numer i weźmie udział w losowaniu premii. Obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii (możliwość składania dyspozycji przedterminowego wykupu do dnia 14 lutego 2023 r.).

Losowanie obligacji odbędzie się, z wykorzystaniem elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji.

Premie losowane są w kolejności od I stopnia do V stopnia.

Obligacje wylosowane nie biorą dalej udziału w losowaniu.

Posiadacze wylosowanych obligacji, którzy podali numer telefonu komórkowego lub adres poczty internetowej, zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do pozostałych posiadaczy wylosowanych obligacji informacja zostanie przekazana na adres korespondencyjny.

 

Wypłata wygranych premii

Wypłata wygranych premii

Po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację oraz premia – w przypadku jej wygrania, wpływa na konto nabywcy lub pozostaje na rachunku rejestrowym.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

 

Wykup obligacji

Po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację oraz premia – w przypadku jej wygrania, wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę wynoszącą 0,70 zł od każdej dwunastomiesięcznej obligacji premiowej. Opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa lub równa wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

Numery obligacji wykupionych przed terminem lub obligacji co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, są usuwane z puli obligacji biorących udział w losowaniu premii.

W przypadku złożenia dyspozycji przedterminowego wykupu na liczbę obligacji mniejszą niż łączna liczba nabytych obligacji o danym terminie wykupu, przed terminem zostaną wykupione obligacje począwszy od najwyższych numerów. Pozostałe obligacje uczestniczą w losowaniu.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Środki pieniężne można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż 14 lutego 2023 r.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

  • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
  • Klient otrzymuje wpłacone środki w pełnej wysokości,
  • odsetki od obligacji pomniejszane są o kwotę maksymalnie 70 gr za 1 obligację,
  • obligacje wykupione przed terminem lub obligacje co do których złożono dyspozycję przedterminowego wykupu, nie biorą udziału w losowaniu premii.

Gdzie?

Przykład:

Jan Kowalski 09.03.2022 r. kupił 1 sztukę obligacji POS0323 (oprocentowanie wynosi 1,50%), za którą zapłacił 100 zł.  09.09.2022 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 19.09.2022 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 100,06 zł = 100 zł + 0,78 zł (odsetki narosłe na 16.09.2022 r.) – 0,70 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji POS0323) – 0,02 zł (wartość podatku od kwoty 0,08 zł = 0,78 zł - 0,70 zł).