Komunikat

zwiń 23.12.2019

Z dniem 1 stycznia 2020 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0420). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0122). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0123). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0124). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0130). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów programu 500+ z dniem 1 stycznia 2020 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS0126). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD0132). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

20.03.2019

Wyniki losowania premii dla obligacji POS0419

Z przyjemnością informujemy, że 20 marca 2019 r. odbyło się losowanie obligacji skarbowych, w drodze którego zostały przydzielone premie pieniężne.

Łącznie rozlosowanych zostało 41.107 premii o wartości 1.480.000 zł

Wyniki losowania wszystkich premii dla obligacji premiowych (POS0419):

 

Posiadacze obligacji premiowych mogą sprawdzić wyniki losowania korzystając ze specjalnej wyszukiwarki, a także w najbliższym oddziale PKO BP.

Losowanie premii dla posiadaczy obligacji premiowych odbyło się zgodnie z zapisami listu emisyjnego  nr 35/2018 Ministra Finansów z 22 maja 2018 r. w sprawie emisji premiowych dziesięciomiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej o nazwie skróconej POS0419.

 

Gratulujemy i zapraszamy do dalszego korzystania z oferty obligacji skarbowych!

Zobacz wszystkie komunikaty