Komunikat

zwiń 26.07.2021

Z dniem 1 sierpnia 2021 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji

Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS1121). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0823). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 1,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0824). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 1,10% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0825). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,30% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 0,75%. Odsetki są wypłacane co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0831). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,00%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+ z dniem 1 sierpnia 2021 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS0827). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,50% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD0833). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

26.07.2021

Zamiana OTS0821, DOS0821, TOZ0821, COI0821 oraz EDO0821 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w sierpniu 2021 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS1121, DOS0823, TOZ0824, COI0825 oraz EDO0831 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

  • dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
  • dla obligacji 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 27 lipca 2021 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

22.03.2021

Zmiana godzin pracy w Call Center od 01.04.2021 r.

Począwszy od 1 kwietnia 2021 r. konsultanci w Call Center będą obsługiwać klientów w zakresie obligacji skarbowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00, pod numerami telefonów

  • 801 310 210
  • lub 81 535 66 55 (opłata zgodna z taryfą operatora).
21.05.2020

Zmiana „Regulaminu korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego uprzejmie informuje, że z dniem 1 czerwca 2020 r. zmianie ulega „Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”, który określa zasady nabywania i obsługi obligacji skarbowych w Serwisie obligacyjnym.

 

Regulamin wprowadza istotną zmianę w zakresie ustalenia LOGINU Klienta.

Począwszy od dnia wejścia w życie Regulaminu, Klient będzie mógł samodzielnie określić własny login w Serwisie obligacyjnym. Login, to unikalny ciąg zawierający od 8 do 15 znaków (wyłącznie cyfry i duże litery).

Do czasu ustanowienia własnego loginu – Klient posługuje się loginem nadanym przez PKO BP BM, którym jest:

  1. osiem ostatnich cyfr Rachunku Rejestrowego dla Klienta, który uzyskał dostęp do Serwisu obligacyjnego od dnia obowiązywania Regulaminu lub,
  2. numer PESEL – w przypadku Klientów, którzy uzyskali dostęp do Serwisu obligacyjnego przez dniem zmiany Regulaminu.

W przypadku Klientów, którzy uzyskali dostęp do Serwisu obligacyjnego od dnia 1 czerwca 2020 r. – propozycja zmiany loginu podstawi się automatycznie po zalogowaniu.

W przypadku Klientów, którzy uzyskali dostęp do Serwisu obligacyjnego przed dniem 1 czerwca 2020 r. – w celu ustalenia własnego loginu należy wejść w boczne menu i wybrać opcję [Użytkownik =>Zmień login].

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ustalenie własnego loginu nie jest obligatoryjnym wymogiem, ale propozycją do skorzystania, z której zachęcamy.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami Regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści.

Zwracamy uwagę, że brak akceptacji nowej treści Regulaminu będzie oznaczał brak możliwości korzystania z dostępu do Serwisu obligacyjnego (obsługa Rachunku Rejestrowego wyłącznie w placówkach PKO BP).

Zobacz wszystkie komunikaty