Komunikat

zwiń 23.12.2020

Zamiana OTS0121, DOS0121, TOZ0121, COI0121 oraz EDO0121 na obligacje nowych emisji

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w styczniu 2021 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0421, DOS0123, TOZ0124, COI0125 oraz EDO0131 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

  • dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
  • dla obligacji 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 28 grudnia 2020 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

23.12.2020

Z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji

Z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji:

Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0421). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji.

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0123). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 1,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0124). Cena sprzedaży - 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 1,10% w stosunku rocznym. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0125). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,30% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 0,75%. Odsetki są wypłacane co roku.

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0131). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,00%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+ z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji:

Rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich obligacji skarbowych (ROS0127). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,50% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

Rodzinnych oszczędnościowych dwunastoletnich obligacji skarbowych (ROD0133). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają rocznej kapitalizacji i są wypłacane przy wykupie obligacji.

21.05.2020

Zmiana „Regulaminu korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego uprzejmie informuje, że z dniem 1 czerwca 2020 r. zmianie ulega „Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”, który określa zasady nabywania i obsługi obligacji skarbowych w Serwisie obligacyjnym.

 

Regulamin wprowadza istotną zmianę w zakresie ustalenia LOGINU Klienta.

Począwszy od dnia wejścia w życie Regulaminu, Klient będzie mógł samodzielnie określić własny login w Serwisie obligacyjnym. Login, to unikalny ciąg zawierający od 8 do 15 znaków (wyłącznie cyfry i duże litery).

Do czasu ustanowienia własnego loginu – Klient posługuje się loginem nadanym przez PKO BP BM, którym jest:

  1. osiem ostatnich cyfr Rachunku Rejestrowego dla Klienta, który uzyskał dostęp do Serwisu obligacyjnego od dnia obowiązywania Regulaminu lub,
  2. numer PESEL – w przypadku Klientów, którzy uzyskali dostęp do Serwisu obligacyjnego przez dniem zmiany Regulaminu.

W przypadku Klientów, którzy uzyskali dostęp do Serwisu obligacyjnego od dnia 1 czerwca 2020 r. – propozycja zmiany loginu podstawi się automatycznie po zalogowaniu.

W przypadku Klientów, którzy uzyskali dostęp do Serwisu obligacyjnego przed dniem 1 czerwca 2020 r. – w celu ustalenia własnego loginu należy wejść w boczne menu i wybrać opcję [Użytkownik =>Zmień login].

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ustalenie własnego loginu nie jest obligatoryjnym wymogiem, ale propozycją do skorzystania, z której zachęcamy.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami Regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści.

Zwracamy uwagę, że brak akceptacji nowej treści Regulaminu będzie oznaczał brak możliwości korzystania z dostępu do Serwisu obligacyjnego (obsługa Rachunku Rejestrowego wyłącznie w placówkach PKO BP).

18.05.2020

Informacja dla Klientów korzystających z funkcji przelewów natychmiastowych

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego zwraca uwagę, że w przypadku korzystania z funkcji przelewów natychmiastowych udostępnianych przez Banki, należy sprawdzić warunki i zasady dokonywania tego rodzaju przelewów na stronie danego Banku. Przelewu środków na Rachunek Rejestrowy Klienta dokonuje wówczas pośrednik finansowy.

PKO BP BM nie otrzymuje danych Klienta, który zlecił przelew lecz przekazywane są dane spółki, która wykonała przelew. Ma to znaczenie, w przypadku tych Klientów, którzy otwierają Rachunek Rejestrowy przez Internet, dla których przeprowadzenie autoryzacji danych jest wymagane przepisami prawa oraz wynika z „Regulaminu korzystania z dostępu do Rachunku rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub internetu”.

W przypadku autoryzacji, brak danych Klienta skutkuje koniecznością zwrotu środków - PKO BP BM jest wówczas zobowiązany do wykonania zwrotu również przez pośrednika finansowego.

Prosimy mieć powyższe na uwadze w szczególności, że pośrednicy w swoich regulaminach zazwyczaj określają czas wysłania środków, natomiast nie precyzują terminu ich zwrotu.

Zobacz wszystkie komunikaty