6,15%

Obligacje 2-letnie DOR

ZMIENNOPROCENTOWE

Kup online

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: DOR0726 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: 6,15% w skali roku, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych: stopa referencyjna NBP+0,35%.
 • Kapitalizacja odsetek: brak
 • Wypłata odsetek: co miesiąc
 • Okres oprocentowania: 01.07.2024 - 30.09.2024
  Zobacz tabelę odsetkową
 • Sprzedaż: 01.07.2024 - 30.07.2024
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Cena zamiany jednej obligacji: 99,85 zł
 • Odsetki: Naliczane od wartości nominalnej, wypłacane po każdym miesięcznym okresie odsetkowym

Charakterystyka obligacji

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (symbol DOR).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje Dwuletnie sprzedawane w lipcu 2024 r. to DOR0726, gdzie:

DOR symbol obligacji (skrót od Dwuletnie Oszczędnościowe Referencyjne),

07 - miesiąc wykupu (lipiec),

26 - rok wykupu (2026 r.).

Cechy obligacji dwuletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta);
 • oprocentowanie jest zmienne;
 • wypłata odsetek co miesiąc;
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Pozostałe informacje o obligacji

Oprocentowanie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu aktualizowanym co miesiąc. Oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie odsetkowym jest wskazane w Liście emisyjnym, natomiast począwszy od drugiego miesięcznego okresu jest ustalane jako suma: stopy referencyjnej oraz marży wskazanej w Liście emisyjnym.

Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co miesiąc. Okresy odsetkowe są wskazane w liście emisyjnym. Oprocentowanie dla drugiego i kolejnych miesięcznych okresów odsetkowych ogłaszane jest na stronach internetowych www.obligacjeskarbowe.pl i www.gov.pl/finanse/dlug-publiczny

Zakup obligacji

Obligacje dwuletnie można kupić:

 • oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju, Znajdź Punkt Sprzedaży Obligacji
 • Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BPZnajdź Punkt Sprzedaży Obligacji
 • za pośrednictwem internetu pod adresem: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl,
 • za pośrednictwem telefonu pod numerami: 801 310 210 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub (+48) 81 535 66 55. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup

Po upływie 2 lat od dnia zakupu kwota równa 100 zł za każdą obligację wraz z należnymi odsetkami (za ostatni miesięczny okres oszczędzania) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji. Opłata wynosi 0,70 zł od każdej obligacji dwuletniej.

Opłata jest pobierana w następujący sposób:

 • w pierwszym okresie odsetkowym opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa od wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty),
 • w kolejnych okresach odsetkowych (drugi, trzeci, … i dwudziesty czwarty) opłata pobierana jest w pełnej wysokości z należności do wykupu (również w przypadku gdy wartość narosłych odsetek w kolejnym okresie odsetkowym jest mniejsza od wartości opłaty).

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem wykupu obligacji, z wyłączeniem dnia ustalenia praw do odsetek od obligacji.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • odsetki naliczane są do piątego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Gdzie?

Przykład:

Przedterminowy wykup w pierwszym okresie odsetkowym

Jan Kowalski 01.06.2022 r. kupił 1 sztukę obligacji DOR0624 (oprocentowanie wynosi 5,50% w pierwszym okresie odsetkowym), za którą zapłacił 100 zł. 22.06.2022 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 30.06.2022 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 100,00 zł = 100 zł + 0,43 zł (odsetki narosłe na 29.06.2022 r. przed opodatkowaniem) – 0,43 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji DOR0624 pobrana do wysokości narosłych odsetek) – 0,00 zł (podatek nie jest naliczony ponieważ wypłacane odsetki wynoszą 0,00 zł).

Przedterminowy wykup w drugim i kolejnych okresach odsetkowych

Jan Kowalski 01.06.2022 r. kupił 1 sztukę obligacji DOR0624 (oprocentowanie wynosi 5,50% w pierwszym okresie odsetkowym), za którą zapłacił 100 zł. Po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego 01.07.2022 r., otrzymał kwotę z tytułu wypłaty odsetek wynoszącą 0,37 zł (0,46 zł przed opodatkowaniem). 21.07.2022 (w trakcie drugiego okresu odsetkowego oprocentowanie wynosi 5,50%) postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 29.07.2022 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 99,70 zł = 100 zł + 0,40 zł (odsetki narosłe na 28.07.2022 r.) – 0,70 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji DOR0624).

Łączny zysk z tytułu oszczędzania wyniósł 100,07 zł = 0,37 zł (wypłata odsetek po pierwszym okresie odsetkowym) + 99,70 zł (wypłata środków przy przedterminowym wykupie) .

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Znajdź punkt sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów