Wybierz produkt:

2-letnie obligacje Skarbu Państwa DOS0923

Powrót do produktu

1,00

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 września 2022 do 1 września 2023

Wartości skumulowanych odsetek w drugim okresie odsetkowym (od 1 września 2022 r. do 1 września 2023 r.) od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 września 2021 r. - 30 września 2021 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 1.0 % w skali roku.

Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji po 2 latach od dnia ich sprzedaży wyniesie 102.01 zł.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji DOS0923 nabytych w dniu 1 września 2021 r. W przypadku zakupu po dniu 1 września 2021 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 września 2021 r. do dnia zakupu.

2022

Data IX X XI XII
1 1.08 1.17 1.25
2 1.0 1.09 1.17 1.25
3 1.01 1.09 1.17 1.26
4 1.01 1.09 1.18 1.26
5 1.01 1.09 1.18 1.26
6 1.01 1.1 1.18 1.27
7 1.02 1.1 1.19 1.27
8 1.02 1.1 1.19 1.27
9 1.02 1.11 1.19 1.27
10 1.02 1.11 1.19 1.28
11 1.03 1.11 1.2 1.28
12 1.03 1.11 1.2 1.28
13 1.03 1.12 1.2 1.29
14 1.04 1.12 1.2 1.29
15 1.04 1.12 1.21 1.29
16 1.04 1.12 1.21 1.29
17 1.04 1.13 1.21 1.3
18 1.05 1.13 1.22 1.3
19 1.05 1.13 1.22 1.3
20 1.05 1.14 1.22 1.3
21 1.06 1.14 1.22 1.31
22 1.06 1.14 1.23 1.31
23 1.06 1.14 1.23 1.31
24 1.06 1.15 1.23 1.32
25 1.07 1.15 1.24 1.32
26 1.07 1.15 1.24 1.32
27 1.07 1.15 1.24 1.32
28 1.07 1.16 1.24 1.33
29 1.08 1.16 1.25 1.33
30 1.08 1.16 1.25 1.33
31 1.17 1.33

2023

Data I II III IV V VI VII VIII IX
1 1.34 1.42 1.5 1.59 1.67 1.76 1.84 1.92 2.01
2 1.34 1.43 1.5 1.59 1.67 1.76 1.84 1.93
3 1.34 1.43 1.51 1.59 1.68 1.76 1.84 1.93
4 1.35 1.43 1.51 1.59 1.68 1.76 1.85 1.93
5 1.35 1.43 1.51 1.6 1.68 1.77 1.85 1.94
6 1.35 1.44 1.51 1.6 1.68 1.77 1.85 1.94
7 1.35 1.44 1.52 1.6 1.69 1.77 1.86 1.94
8 1.36 1.44 1.52 1.61 1.69 1.77 1.86 1.94
9 1.36 1.45 1.52 1.61 1.69 1.78 1.86 1.95
10 1.36 1.45 1.53 1.61 1.69 1.78 1.86 1.95
11 1.37 1.45 1.53 1.61 1.7 1.78 1.87 1.95
12 1.37 1.45 1.53 1.62 1.7 1.79 1.87 1.95
13 1.37 1.46 1.53 1.62 1.7 1.79 1.87 1.96
14 1.37 1.46 1.54 1.62 1.71 1.79 1.87 1.96
15 1.38 1.46 1.54 1.63 1.71 1.79 1.88 1.96
16 1.38 1.46 1.54 1.63 1.71 1.8 1.88 1.97
17 1.38 1.47 1.55 1.63 1.71 1.8 1.88 1.97
18 1.38 1.47 1.55 1.63 1.72 1.8 1.89 1.97
19 1.39 1.47 1.55 1.64 1.72 1.81 1.89 1.97
20 1.39 1.48 1.55 1.64 1.72 1.81 1.89 1.98
21 1.39 1.48 1.56 1.64 1.72 1.81 1.89 1.98
22 1.4 1.48 1.56 1.64 1.73 1.81 1.9 1.98
23 1.4 1.48 1.56 1.65 1.73 1.82 1.9 1.99
24 1.4 1.49 1.56 1.65 1.73 1.82 1.9 1.99
25 1.4 1.49 1.57 1.65 1.74 1.82 1.9 1.99
26 1.41 1.49 1.57 1.66 1.74 1.82 1.91 1.99
27 1.41 1.5 1.57 1.66 1.74 1.83 1.91 2.0
28 1.41 1.5 1.58 1.66 1.74 1.83 1.91 2.0
29 1.42 1.58 1.66 1.75 1.83 1.92 2.0
30 1.42 1.58 1.67 1.75 1.84 1.92 2.0
31 1.42 1.58 1.75 1.92 2.01

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.