Wybierz produkt:

Roczna oszczędnościowa obligacja o oprocentowaniu zmiennym ROR1023

Powrót do produktu

6,75

Obligacje o okresie odsetkowym od 31 października 2022 do 30 listopada 2022

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 31 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r.) od jednej obligacji skarbowej o terminie wykupu 31.10.2023 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 października 2022 r. - 31 października 2022 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6.75 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji ROR1023 nabytych w dniu 1 października 2022 r. W przypadku zakupu po dniu 1 października 2022 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 października 2022 r. do dnia zakupu.

2022

Data X XI
1 0.02
2 0.04
3 0.06
4 0.08
5 0.09
6 0.11
7 0.13
8 0.15
9 0.17
10 0.19
11 0.21
12 0.23
13 0.24
14 0.26
15 0.28
16 0.3
17 0.32
18 0.34
19 0.36
20 0.38
21 0.39
22 0.41
23 0.43
24 0.45
25 0.47
26 0.49
27 0.51
28 0.53
29 0.54
30 0.56
31 0.0

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.