Wybierz produkt:

2-letnie obligacje Skarbu Państwa DOS0124

Powrót do produktu

1,00

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 stycznia 2023 do 1 stycznia 2024

Wartości skumulowanych odsetek w drugim okresie odsetkowym (od 1 stycznia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r.) od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 stycznia 2022 r. - 31 stycznia 2022 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 1.0 % w skali roku.

Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji po 2 latach od dnia ich sprzedaży wyniesie 102.01 zł.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji DOS0124 nabytych w dniu 1 stycznia 2022 r. W przypadku zakupu po dniu 1 stycznia 2022 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 stycznia 2022 r. do dnia zakupu.

2023

Data I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 1.09 1.16 1.25 1.33 1.42 1.5 1.59 1.67 1.76 1.84 1.92
2 1.0 1.09 1.17 1.25 1.33 1.42 1.5 1.59 1.68 1.76 1.84 1.93
3 1.01 1.09 1.17 1.25 1.34 1.42 1.51 1.59 1.68 1.76 1.85 1.93
4 1.01 1.09 1.17 1.26 1.34 1.43 1.51 1.59 1.68 1.76 1.85 1.93
5 1.01 1.1 1.17 1.26 1.34 1.43 1.51 1.6 1.68 1.77 1.85 1.94
6 1.01 1.1 1.18 1.26 1.35 1.43 1.51 1.6 1.69 1.77 1.86 1.94
7 1.02 1.1 1.18 1.27 1.35 1.43 1.52 1.6 1.69 1.77 1.86 1.94
8 1.02 1.11 1.18 1.27 1.35 1.44 1.52 1.61 1.69 1.77 1.86 1.94
9 1.02 1.11 1.19 1.27 1.35 1.44 1.52 1.61 1.69 1.78 1.86 1.95
10 1.02 1.11 1.19 1.27 1.36 1.44 1.53 1.61 1.7 1.78 1.87 1.95
11 1.03 1.11 1.19 1.28 1.36 1.45 1.53 1.61 1.7 1.78 1.87 1.95
12 1.03 1.12 1.19 1.28 1.36 1.45 1.53 1.62 1.7 1.79 1.87 1.95
13 1.03 1.12 1.2 1.28 1.37 1.45 1.53 1.62 1.71 1.79 1.87 1.96
14 1.04 1.12 1.2 1.29 1.37 1.45 1.54 1.62 1.71 1.79 1.88 1.96
15 1.04 1.12 1.2 1.29 1.37 1.46 1.54 1.63 1.71 1.79 1.88 1.96
16 1.04 1.13 1.2 1.29 1.37 1.46 1.54 1.63 1.71 1.8 1.88 1.97
17 1.04 1.13 1.21 1.29 1.38 1.46 1.55 1.63 1.72 1.8 1.89 1.97
18 1.05 1.13 1.21 1.3 1.38 1.46 1.55 1.63 1.72 1.8 1.89 1.97
19 1.05 1.14 1.21 1.3 1.38 1.47 1.55 1.64 1.72 1.81 1.89 1.97
20 1.05 1.14 1.22 1.3 1.38 1.47 1.55 1.64 1.72 1.81 1.89 1.98
21 1.06 1.14 1.22 1.3 1.39 1.47 1.56 1.64 1.73 1.81 1.9 1.98
22 1.06 1.14 1.22 1.31 1.39 1.48 1.56 1.64 1.73 1.81 1.9 1.98
23 1.06 1.15 1.22 1.31 1.39 1.48 1.56 1.65 1.73 1.82 1.9 1.99
24 1.06 1.15 1.23 1.31 1.4 1.48 1.56 1.65 1.74 1.82 1.9 1.99
25 1.07 1.15 1.23 1.32 1.4 1.48 1.57 1.65 1.74 1.82 1.91 1.99
26 1.07 1.15 1.23 1.32 1.4 1.49 1.57 1.66 1.74 1.82 1.91 1.99
27 1.07 1.16 1.24 1.32 1.4 1.49 1.57 1.66 1.74 1.83 1.91 2.0
28 1.07 1.16 1.24 1.32 1.41 1.49 1.58 1.66 1.75 1.83 1.92 2.0
29 1.08 1.24 1.33 1.41 1.5 1.58 1.66 1.75 1.83 1.92 2.0
30 1.08 1.24 1.33 1.41 1.5 1.58 1.67 1.75 1.84 1.92 2.0
31 1.08 1.25 1.42 1.58 1.67 1.84 2.01

2024

Data I
1 2.01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.