Wybierz produkt:

Roczna oszczędnościowa obligacja o oprocentowaniu zmiennym ROR0823

Powrót do produktu

6,50

Obligacje o okresie odsetkowym od 31 sierpnia 2022 do 30 września 2022

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 31 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.) od jednej obligacji skarbowej o terminie wykupu 31.08.2023 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 sierpnia 2022 r. - 31 sierpnia 2022 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6.5 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji ROR0823 nabytych w dniu 1 sierpnia 2022 r. W przypadku zakupu po dniu 1 sierpnia 2022 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 sierpnia 2022 r. do dnia zakupu.

2022

Data VIII IX
1 0.02
2 0.04
3 0.05
4 0.07
5 0.09
6 0.11
7 0.13
8 0.14
9 0.16
10 0.18
11 0.2
12 0.22
13 0.23
14 0.25
15 0.27
16 0.29
17 0.31
18 0.33
19 0.34
20 0.36
21 0.38
22 0.4
23 0.42
24 0.43
25 0.45
26 0.47
27 0.49
28 0.51
29 0.52
30 0.54
31 0.0

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.