Tabela porównawcza

Tabela porównawcza

Obligacje skarbowe – oprocentowanie, rodzaje. Zastanawiasz się, jakie wybrać? Poznaj rodzaje obligacji skarbowych. Porównaj aktualną ofertę obligacji Skarbu Państwa i wybierz najlepszy dla siebie wariant

3,00%

Obligacje 3-miesięczne OTS

STAŁOPROCENTOWE Seria: OTS1024

Cena zakupu 100,00 zł

Oprocentowanie 3,00%

Odsetki 0,76 zł

Okres oprocentowania 1.07.2024-01.10.2024   Tabela odsetkowa

Cena zamiany 100,00 zł

Możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania Tak

Opłata za przedterminowy wykup brak

Warunki wykupu 3 miesiące od dnia zakupu

Zalety Zysk określony jest z góry, już w dniu zakupu obligacji nabywca zna wysokość odsetek jakie otrzyma za trzy miesiące

Kup

5,95%

Obligacje roczne ROR

ZMIENNOPROCENTOWE Seria: ROR0725

Cena zakupu 100,00 zł

Oprocentowanie 5,95%

Odsetki Naliczane od wartości nominalnej, wypłacane po każdym miesięcznym okresie odsetkowym

Okres oprocentowania 01.07.2024 - 30.09.2024 Tabela odsetkowa

Cena zamiany 99,90 zł

Możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania Tak

Opłata za przedterminowy wykup 50 gr

Warunki wykupu Rok od dnia zakupu

Zalety Regularny (co miesiąc) dopływ gotówki z wypłat odsetek

Kup

6,15%

Obligacje 2-letnie DOR

ZMIENNOPROCENTOWE Seria: DOR0726

Cena zakupu 100,00 zł

Oprocentowanie 6,15%

Odsetki Naliczane od wartości nominalnej, wypłacane po każdym miesięcznym okresie odsetkowym

Okres oprocentowania 01.07.2024 - 30.09.2024 Tabela odsetkowa

Cena zamiany 99,85 zł

Możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania Tak

Opłata za przedterminowy wykup 70 gr

Warunki wykupu Dwa lata od dnia zakupu

Zalety Regularny (co miesiąc) dopływ gotówki z wypłat odsetek

Kup

6,20%

Obligacje 3-letnie TOS

STAŁOPROCENTOWE Seria: TOS0727

Cena zakupu 100,00 zł

Oprocentowanie 6,20%

Odsetki Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym, wypłacane w dniu wykupu

Okres oprocentowania 01.07.2024 - 01.07.2027 Tabela odsetkowa

Cena zamiany 99,80 zł

Możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania Tak

Opłata za przedterminowy wykup 70 gr

Warunki wykupu Trzy lata od dnia zakupu

Zalety Klient wie, jakie odsetki otrzyma po trzech latach oszczędzania

Kup

6,55%

Obligacje 4-letnie COI

INDEKSOWANE INFLACJĄ Seria: COI0728

Cena zakupu 100,00 zł

Oprocentowanie 6,55%

Odsetki Naliczane od wartości nominalnej, wypłacane po każdym rocznym okresie odsetkowym

Okres oprocentowania 01.07.2024 - 01.07.2025 Tabela odsetkowa

Cena zamiany 99,70 zł

Możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania Tak

Opłata za przedterminowy wykup 70 gr

Warunki wykupu Cztery lata od dnia zakupu

Zalety Stała marża odsetkowa – od drugiego okresu oprocentowanie indeksowane inflacją

Kup

6,80%

Obligacje 10-letnie EDO

INDEKSOWANE INFLACJĄ Seria: EDO0734

Cena zakupu 100,00 zł

Oprocentowanie 6,80%

Odsetki Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym

Okres oprocentowania 01.07.2024 - 01.07.2025 Tabela odsetkowa

Cena zamiany 99,60 zł

Możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania Tak

Opłata za przedterminowy wykup 2 zł

Warunki wykupu Dziesięć lat od dnia zakupu

Zalety Stała marża odsetkowa – od drugiego okresu oprocentowanie indeksowane inflacją, coroczna kapitalizacja odsetek znacznie zwiększa zyskowność

Kup

6,75%

Obligacje 6-letnie ROS

INDEKSOWANE INFLACJĄ Seria: ROS0730

Cena zakupu 100,00 zł

Oprocentowanie 6,75%

Odsetki Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym

Okres oprocentowania 01.07.2024 - 01.07.2025 Tabela odsetkowa

Cena zamiany  

Możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania Tak

Opłata za przedterminowy wykup 70 gr

Warunki wykupu Sześć lat od dnia zakupu

Zalety Preferencyjne oprocentowanie. Stała marża odsetkowa – od drugiego okresu oprocentowanie indeksowane inflacją; coroczna kapitalizacja odsetek znacznie zwiększa zyskowność

Kup

7,05%

Obligacje 12-letnie ROD

INDEKSOWANE INFLACJĄ Seria: ROD0736

Cena zakupu 100,00 zł

Oprocentowanie 7,05%

Odsetki Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym

Okres oprocentowania 01.07.2024 - 01.07.2025 Tabela odsetkowa

Cena zamiany  

Możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania Tak

Opłata za przedterminowy wykup 2 zł

Warunki wykupu Dwanaście lat od dnia zakupu

Zalety Preferencyjne oprocentowanie. Stała marża odsetkowa – od drugiego okresu oprocentowanie indeksowane inflacją; coroczna kapitalizacja odsetek znacznie zwiększa zyskowność

Kup