6,20%

Obligacje 3-letnie TOS

STAŁOPROCENTOWE

Kup online

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: TOS0727 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: 6,20%, stałe przez cały 3-letni okres oszczędzania
 • Kapitalizacja odsetek: roczna
 • Wypłata odsetek: przy wykupie obligacji
 • Okres oprocentowania: 01.07.2024 - 01.07.2027
  Zobacz tabelę odsetkową
 • Sprzedaż: 01.07.2024 - 31.07.2024
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Cena zamiany jednej obligacji: 99,80 zł
 • Odsetki: Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym, wypłacane w dniu wykupu

Charakterystyka obligacji

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol TOS).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje trzyletnie sprzedawane w lipcu 2024 r. to TOS0727, gdzie:

TOS to symbol obligacji (skrót od Trzyletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe),

07 - miesiąc wykupu (lipcu),

27 - rok wykupu (2027 r.).

Cechy obligacji trzyletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta),
 • oprocentowanie jest stałe przez okres 3 lat,
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Pozostałe informacje o obligacji

Oprocentowanie

Oprocentowanie jest stałe z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym roku (okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach (okresach odsetkowych) od wartości 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok.

Stałe oprocentowanie sprawia, że kupujący obligacje trzyletnie już w momencie zakupu zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po trzech latach oszczędzania.

Wykup obligacji

Po upływie 3 lat od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji. Dla serii zakupionych od 1 sierpnia 2022 r. opłata wynosi 0,70 zł od każdej obligacji trzyletniej. Opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa lub równa wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem ich wykupu.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • odsetki naliczane są do piątego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Gdzie?

Przykład:

Jan Kowalski 1.08.2022 r. kupił 1 sztukę obligacji TOS0825 (oprocentowanie wynosi 6,50%), za którą zapłacił 100 zł. 10.10.2023 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. W dniu 18.10.2023 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 105,88 zł = 100 zł + 7,96 zł (odsetki narosłe na 17.10.2023 r.) – 0,70 zł (wysokość opłaty za przedterminowy wykup obligacji TOS0825) – 1,38  zł (wartość podatku od kwoty 7,26 zł = 7,96 zł - 0,70 zł).

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Znajdź punkt sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów