3,00%

Obligacje 3-miesięczne OTS

STAŁOPROCENTOWE

Kup online

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: OTS1024 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: 3,00% w skali roku, stałe przez cały 3-miesięczny okres oszczędzania
 • Kapitalizacja odsetek: brak
 • Wypłata odsetek: przy wykupie obligacji
 • Okres oprocentowania: 1.07.2024-01.10.2024
 • Sprzedaż: 01.07.2024 - 31.07.2024
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Cena zamiany jednej obligacji: 100,00 zł
 • Odsetki: 0,76 zł

Charakterystyka obligacji

Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol OTS).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje trzymiesięczne sprzedawane w lipcu 2024 r. to OTS1024, gdzie:

OTS to symbol obligacji (skrót od Oszczędnościowe Trzymiesięczne Stałoprocentowe),

10 - miesiąc wykupu (październik),

24 - rok wykupu (2024 r.).

Cechy obligacji trzymiesięcznych:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta),
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Pozostałe informacje o obligacji

Oprocentowanie

Oprocentowanie jest stałe przez cały okres życia obligacji. Stałe oprocentowanie sprawia, że kupujący obligacje trzymiesięczne już w momencie zakupu zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po trzech miesiącach oszczędzania.

Zakup obligacji

Obligacje trzymiesięczne można kupić:

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup obligacji

Po upływie 3 miesięcy od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligację wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). Ze względu na krótki termin zapadalności – 3 miesiące, klient, który będzie chciał wycofać oszczędności może to zrobić bez żadnych opłat – otrzyma całą wpłaconą kwotę – 100 zł za każdą sztukę zakupionych obligacji. W tym przypadku odsetki nie zostaną naliczone.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem ich wykupu.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • klient otrzymuje wpłacone środki w pełnej wysokości,
 • odsetki od obligacji nie przysługują.

Gdzie?

Przykład:

Jan Kowalski 10.10.2017 r. kupił 1 sztukę obligacji OTS0118 (oprocentowanie wynosi 1,5%), za którą zapłacił 100 zł. 21.11.2017 r. postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 29.11.2017 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 100,00 zł – kwotę, którą wpłacił w dniu zakupu obligacji.

Zamiana

Co to jest zamiana obligacji?

Zamiana to możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za środki pieniężne należne z wykupu obligacji można kupić obligacje dostępne w bieżącej ofercie.

Za środki uzyskane z wykupu obligacji trzymiesięcznych (OTS) istnieje możliwość nabywania w drodze zamiany dowolnych obligacji ze standardowej oferty. W przypadku zamiany obligacji trzymiesięcznych na:

 • obligacje roczne (ROR), 2-letnie (DOR) 3-letnie (TOS), 4-letnie (COI) lub 10-letnie (EDO) cena zamiany jest z dyskontem i zazwyczaj wynosi 99,90 zł;
 • obligacje 3-miesięczne (OTS)  nowej emisji cena zamiany wynosi 100 zł.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji.

Kiedy?

Zamiana obligacji odbywa się zgodnie z zasadą – data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Przykład:
Obligacje trzymiesięczne OTS0423, kupione 18 stycznia 2023 r., z datą wykupu 18 kwietnia 2023 r.(3 miesiące od dnia zakupu), można zamienić na nowe obligacje oferowane w kwietniu 2023 r. np. na OTS0723. Oznacza to, że nabycie nowych obligacji nastąpi 18 kwietnia 2023 r., czyli z datą wykupu OTS0423.

Zamiana rozpoczyna się czwartego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej emisji obligacji, a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji.

Przykład:
Termin wykupu obligacji OTS0423 zakupionych 18 stycznia 2023 r. przypada 18 kwietnia 2023 r. Najwcześniej dyspozycję zamiany można złożyć 28 marca 2023 r., a najpóźniej 13 kwietnia 2023 r. Nowe obligacje zostaną zapisane na rachunku rejestrowym 18 kwietnia 2023 r.

Gdzie?

Korzyści z zamiany:

 • Systematyczne oszczędzanie – data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
 • Wygoda – dyspozycję można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez internet i telefon.
 • Brak opłat i prowizji.
 • Przy zakupie obligacji ROR, DOR, TOS, COI i EDO – dodatkowy zysk cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży: np. 99,90 zł zamiast 100 zł (czyli dodatkowy zysk wynosi 0,10 zł za każdą nabytą obligację).

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Znajdź punkty sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów