Zamiana OTS0523, DOS0523, TOZ0523, COI0523, ROS0523 oraz EDO0523 na obligacje nowych emisji

Zamiana OTS0523, DOS0523, TOZ0523, COI0523, ROS0523 oraz EDO0523 na obligacje nowych emisji

24.04.2023
Powrót

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w maju 2023 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0823, ROR0524, DOR0525, TOS0526, COI0527, oraz EDO0533 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach OTS, ROR, DOR, TOS, COI i EDO,
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-,6- lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI, ROS i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach ROR, DOR, TOS, COI i EDO (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

  • dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
  • dla obligacji rocznych, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 6-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nową emisję 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 25 kwietnia 2023 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

Powrót