Zamiana OTS1122, DOS1122, TOZ1122, COI1122, ROS1122 oraz EDO1122 na obligacje nowych emisji

Zamiana OTS1122, DOS1122, TOZ1122, COI1122, ROS1122 oraz EDO1122 na obligacje nowych emisji

25.10.2022
Powrót

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w listopadzie 2022 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0223, ROR1123, DOR1124, TOS1125, COI1126, oraz EDO1132 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, roczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie o symbolach OTS, ROR, DOR, TOS, COI i EDO,
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-,6-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI, ROS
    i EDO
    mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach ROR, DOR, TOS, COI i EDO (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

  • dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł
  • dla obligacji rocznych, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 6-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nową emisję 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 26 października 2022 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).

Powrót