Zamiana obligacji skarbowych – co warto wiedzieć?

Zamiana obligacji skarbowych – co warto wiedzieć?

Oszczędzanie w obligacjach skarbowych nie musi kończyć się wraz z terminem ich wykupu. Można dokonać zamiany obligacji. Poza wydłużeniem okresu inwestycji, płyną z tego dodatkowe korzyści.

Zamiana obligacji Skarbu Państwa
Gdy posiadasz w swoim portfelu obligacje oszczędnościowe, a za pieniądze z ich wykupu planujesz nabyć nowe – nie musisz czekać. Możesz je kupić wcześniej, bez konieczności wypłacania pieniędzy. Wystarczy, że złożysz dyspozycję zamiany i w sposób bezgotówkowy zamienisz posiadane przez siebie obligacje na inne, wybrane z nowej emisji, przedłużając tym samym okres oszczędzania.

Obligacje z dyskontem
W przypadku obligacji 1-rocznych, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich i 10-letnich będzie się to wiązało z dodatkową korzyścią. Obligacje, które będziesz kupować w ramach zamiany, będą bowiem kosztowały nie 100 zł, ale np. 99,90 zł lub mniej. A zatem za każdą z nich zapłacisz co najmniej o 10 gr mniej. Będą to wówczas obligacje sprzedawane z dyskontem.

Dyskonto dla posiadacza obligacji oznacza dodatkowy zysk, ponieważ kupujesz obligacje taniej – poniżej ich wartości nominalnej, natomiast wykupywane są po 100 zł za sztukę. Nie dotyczy to jednak obligacji 3-miesięcznych. W tym przypadku cena nowych obligacji, które w drodze zamiany trafią do Ciebie, nie jest obniżona i wynosi 100 zł.

Jak zamienić obligacje
Zamienić można wszystkie posiadane obligacje podlegające wykupowi. Dyspozycję zamiany możesz złożyć wybierając jedną z kilku dróg:

  • przez internet po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie www.zakup.obligacjeskarbowe.pl;
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju;
  • w punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego;
  • przez telefon pod numerami: 801 310 210 lub (+48) 81 535 66 55.

Dyspozycję zamiany obligacji możesz złożyć najwcześniej czwartego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej emisji obligacji, a najpóźniej trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanej obligacji.

Zamiana obligacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami i prowizjami. Jest to opcja bardzo wygodna. Największą zaletą zamiany obligacji jest automatyczne przedłużenie oszczędzania. Pozwala na systematyczność oszczędzania, bowiem data wykupu starych obligacji stanowi datę zakupu nowych.

Zachęcamy do skorzystania z zamiany – to prosta i wygodna forma lokowania oszczędności.

Korzyści zamiany

  • niższa cena – dla osób dokonujących zamiany przewidziana niższa cena zakupu nowo kupowanych obligacji, czyli dodatkowy zysk, tzw. dyskonto (nie dotyczy zamiany na 3-miesięczne obligacje OTS),
  • komfort i wygoda – nabycie nowych obligacji wymaga tylko i wyłącznie złożenia stosownej dyspozycji, a zgromadzone już pieniądze dalej będą zarabiały i będą chronione przed inflacją,
  • systematyczne oszczędzanie – dzień wykupu starych obligacji to dzień zakupu nowych obligacji,
  • brak opłat i prowizji - złożenie dyspozycji zamiany nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem.