6,80%

Obligacje 10-letnie EDO

INDEKSOWANE INFLACJĄ

Sprawdź, co jest aktualnie w sprzedaży

 • Seria: EDO0234 Zobacz list emisyjny 
 • Oprocentowanie: 6,80% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, w kolejnych rocznych okresach odsetkowych: marża 1,50% + inflacja
 • Kapitalizacja odsetek: roczna
 • Wypłata odsetek: przy wykupie obligacji
 • Okres oprocentowania: 01.02.2024 - 01.02.2025
  Zobacz tabelę odsetkową
 • Sprzedaż: 01.02.2024 - 28.02.2024
 • Cena sprzedaży jednej obligacji: 100,00 zł
 • Cena zamiany jednej obligacji: 99,90 zł
 • Odsetki: Naliczane od wartości nominalnej, kapitalizowane po każdym rocznym okresie odsetkowym

Charakterystyka obligacji

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (symbol EDO).

Każda obligacja posiada swój symbol, określający rodzaj obligacji, miesiąc i rok wykupu.

Obligacje dziesięcioletnie sprzedawane w lutym 2024 r. to EDO0234, gdzie:

EDO to symbol obligacji (skrót od Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe),

02 - miesiąc wykupu (luty)

34 - rok wykupu (2034 r.).

Cechy obligacji dziesięcioletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta),
 • oprocentowanie jest zmienne,
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Kto może kupić?

Osoby fizyczne (rezydenci i nierezydenci), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Pozostałe informacje o obligacji

Oprocentowanie

Oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie odsetkowym jest wskazane w Liście emisyjnym, natomiast począwszy od drugiego okresu odsetkowego jest ustalane jako suma:

 • Inflacji, czyli stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego), w przypadku ujemnej stopy inflacji do ustalania oprocentowania brana jest wartość zerowa;
 • marży odsetkowej, która jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że przyrost oszczędności będzie zawsze wyższy od inflacji (i wyższy od zera w przypadku ujemnej stopy inflacji).

W pierwszym roku (okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach (okresach odsetkowych) od wartości 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok, co znacznie zwiększa zyskowność tej obligacji. Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji w dniu wykupu, czyli po zakończeniu okresu oszczędzania.

Zakup obligacji

Obligacje dziesięcioletnie można kupić:

Zobacz również: Jak kupić obligacje?

Nabywca obligacji lub pełnomocnik może dokonywać wszelkich operacji związanych z obligacjami, w dowolnie wybranym oddziale PKO Banku Polskiego lub Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, niezależnie od miejsca zakupu.

Wykup

Po upływie 10 lat od dnia zakupu, kwota równa 100 zł wraz z należnymi odsetkami za każdą obligacjęwpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania na rachunku rejestrowym.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, która wynosi 2,00 zł od każdej obligacji dziesięcioletniej. Opłata jest pobierana w pełnej wysokości (gdy wartość narosłych odsetek jest większa od wartości opłaty) lub do wysokości narosłych odsetek (gdy wartość narosłych odsetek jest mniejsza od wartości opłaty).

Jak?

Składając tzw. dyspozycję przedterminowego wykupu.

Kiedy?

Pieniądze można wycofać (przedterminowo wykupić obligacje) po upływie siedmiu dni kalendarzowych od dnia zakupu obligacji i nie później niż dwadzieścia dni kalendarzowych przed dniem ich wykupu.

W przypadku skorzystania z tej możliwości:

 • wypłata następuje po upływie pięciu dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji,
 • odsetki naliczane są do piątego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji.

Gdzie?

Przykład:

Jan Kowalski 10.05.2014 r. kupił 1 sztukę obligacji EDO0524 (oprocentowanie wynosi 4,00% w pierwszym okresie odsetkowym), za którą zapłacił 100 zł. 9.06.2015 r. (w trakcie drugiego okresu odsetkowego oprocentowanie wynosi 1,50%) postanawia zakończyć oszczędzanie i składa dyspozycję przedterminowego wykupu. 17.06.2015 r. (po pięciu dniach roboczych po dniu złożenia dyspozycji) otrzymuje: 101,75 zł = 100 zł + 4,16  zł (odsetki narosłe na 16.06.2015 r.) – 2 zł (opłata za przedterminowy wykup) – 0,41  zł (wartość podatku od kwoty 2,16 zł = 4,16 zł – 2 zł).

Zamiana

Co to jest zamiana obligacji?

Zamiana to możliwość przedłużenia oszczędzania, polegająca na tym, że za środki pieniężne należne z wykupu obligacji można kupić obligacje dostępne w bieżącej ofercie.

Za środki uzyskane z wykupu obligacji dziesięcioletnich (EDO) istnieje możliwość nabywania w drodze zamiany dowolnych obligacji ze standardowej oferty. W przypadku zamiany obligacji dziesięcioletnich na obligacje roczne (ROR), 2-letnie (DOR), 3-letnie (TOS), 4-letnie (COI) lub 10-letnie (EDO) cena zamiany jest z dyskontem i zazwyczaj wynosi 99,90 zł;

Przykład:

Środki uzyskane z wykupu j obligacji np. 1 sztuki dziesięcioletniej obligacji EDO0423 wynoszą 100 zł (cena zakupu) + 38,11 zł (47,05 zł  odsetki przed opodatkowaniem) czyli 138,11 zł. Tę kwotę można przeznaczyć na zakup nowej obligacji np. EDO0433. Cena zakupu w zamianie jest niższa i wynosi 99,90 zł (za obligację o wartości 100 zł). Różnica pomiędzy środkami z wykupywanej obligacji a ceną zamiany na nową obligację czyli 38,21 zł (138,11 zł - 99,90 zł) wpływa na konto nabywcy lub pozostaje do odebrania z rachunku rejestrowego.

Jak?

Składając tzw. dyspozycję zamiany na obligacje nowej emisji.

Kiedy?

Zamiana obligacji odbywa się zgodnie z zasadą - data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Przykład:
Obligacje dziesięcioletnie EDO423, kupione 15 kwietnia 2013 r., z datą wykupu 15 kwietnia 2023 r.(10 lat od dnia zakupu), można zamienić na nowe obligacje oferowane w kwietniu 2023 r. np. na EDO0433. Oznacza to, że nabycie nowych obligacji nastąpi 15 kwietnia 2023 r., czyli z datą wykupu obligacji EDO0423.

Zamiana rozpoczyna się czwartego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy dzień miesiąca wykupu danej emisji obligacji, a kończy się trzeciego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu posiadanych obligacji.

Przykład:
Termin wykupu obligacji EDO0423 zakupionych 15 kwietnia 2013 r. przypada 15 kwietnia 2023 r. Zatem dyspozycję zamiany można złożyć najwcześniej 28 marca 2023 r., a najpóźniej 12 kwietnia 2023 r. Nowe obligacje zostaną zapisane na rachunku rejestrowym 15 kwietnia 2023 r.

Gdzie?

Korzyści z zamiany:

 • Dodatkowy zysk – cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży: np. 99,90 zł zamiast 100 zł (czyli dodatkowy zysk wynosi 0,10 zł za każdą nabytą obligację).
 • Brak opłat i prowizji.
 • Systematyczne oszczędzanie – data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.
 • Wygoda – dyspozycję można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez internet i telefon.

Gdzie kupić?

Bezpiecznie pomnażaj oszczędności dzięki obligacjom skarbowym.

Przez internet

Przez internet

W serwisie transakcyjnym Obligacji Skarbowych — szybko i bez wychodzenia z domu.

Sprawdź
W placówce

W placówce

W oddziałach PKO Banku Polskiego oraz punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Znajdź punkty sprzedaży
Przez telefon

Przez telefon

Zadzwoń pod numer:
801 310 210 lub
(+48) 81 535 66 55.

Sprawdź
Więcej szczegółów