Wybierz produkt:

10-letnie obligacje Skarbu Państwa EDO0629

Powrót do produktu

2,70

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 czerwca 2019 do 1 czerwca 2020

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 1 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.) od jednej emerytalnej dziesięcioletniej obligacji skarbowej o terminie wykupu 01.06.2029 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 czerwca 2019 r. - 30 czerwca 2019 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,7 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji EDO0629 nabytych w dniu 1 czerwca 2019 r. W przypadku zakupu po dniu 1 czerwca 2019 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 czerwca 2019 r. do dnia zakupu.

2019

Data VI VII VIII IX X XI XII
1 0,00 0,22 0,45 0,68 0,90 1,13 1,35
2 0,01 0,23 0,46 0,69 0,91 1,14 1,36
3 0,01 0,24 0,46 0,69 0,91 1,14 1,36
4 0,02 0,24 0,47 0,70 0,92 1,15 1,37
5 0,03 0,25 0,48 0,71 0,93 1,16 1,38
6 0,04 0,26 0,49 0,72 0,94 1,17 1,39
7 0,04 0,27 0,49 0,72 0,94 1,17 1,39
8 0,05 0,27 0,50 0,73 0,95 1,18 1,40
9 0,06 0,28 0,51 0,74 0,96 1,19 1,41
10 0,07 0,29 0,52 0,75 0,97 1,20 1,42
11 0,07 0,30 0,52 0,75 0,97 1,20 1,42
12 0,08 0,30 0,53 0,76 0,98 1,21 1,43
13 0,09 0,31 0,54 0,77 0,99 1,22 1,44
14 0,10 0,32 0,55 0,77 1,00 1,22 1,45
15 0,10 0,32 0,55 0,78 1,00 1,23 1,45
16 0,11 0,33 0,56 0,79 1,01 1,24 1,46
17 0,12 0,34 0,57 0,80 1,02 1,25 1,47
18 0,13 0,35 0,58 0,80 1,03 1,25 1,48
19 0,13 0,35 0,58 0,81 1,03 1,26 1,48
20 0,14 0,36 0,59 0,82 1,04 1,27 1,49
21 0,15 0,37 0,60 0,83 1,05 1,28 1,50
22 0,15 0,38 0,60 0,83 1,05 1,28 1,50
23 0,16 0,38 0,61 0,84 1,06 1,29 1,51
24 0,17 0,39 0,62 0,85 1,07 1,30 1,52
25 0,18 0,40 0,63 0,86 1,08 1,31 1,53
26 0,18 0,41 0,63 0,86 1,08 1,31 1,53
27 0,19 0,41 0,64 0,87 1,09 1,32 1,54
28 0,20 0,42 0,65 0,88 1,10 1,33 1,55
29 0,21 0,43 0,66 0,89 1,11 1,34 1,56
30 0,21 0,44 0,66 0,89 1,11 1,34 1,56
31 0,44 0,67 1,12 1,57

2020

Data I II III IV V VI
1 1,58 1,81 2,02 2,25 2,47 2,70
2 1,59 1,81 2,03 2,26 2,48
3 1,59 1,82 2,04 2,26 2,49
4 1,60 1,83 2,04 2,27 2,49
5 1,61 1,84 2,05 2,28 2,50
6 1,62 1,84 2,06 2,29 2,51
7 1,62 1,85 2,07 2,29 2,52
8 1,63 1,86 2,07 2,30 2,52
9 1,64 1,87 2,08 2,31 2,53
10 1,65 1,87 2,09 2,32 2,54
11 1,65 1,88 2,10 2,32 2,55
12 1,66 1,89 2,10 2,33 2,55
13 1,67 1,90 2,11 2,34 2,56
14 1,67 1,90 2,12 2,35 2,57
15 1,68 1,91 2,12 2,35 2,57
16 1,69 1,92 2,13 2,36 2,58
17 1,70 1,93 2,14 2,37 2,59
18 1,70 1,93 2,15 2,38 2,60
19 1,71 1,94 2,15 2,38 2,60
20 1,72 1,95 2,16 2,39 2,61
21 1,73 1,95 2,17 2,40 2,62
22 1,73 1,96 2,18 2,40 2,63
23 1,74 1,97 2,18 2,41 2,63
24 1,75 1,98 2,19 2,42 2,64
25 1,76 1,98 2,20 2,43 2,65
26 1,76 1,99 2,21 2,43 2,66
27 1,77 2,00 2,21 2,44 2,66
28 1,78 2,01 2,22 2,45 2,67
29 1,79 2,01 2,23 2,46 2,68
30 1,79 2,24 2,46 2,69
31 1,80 2,24 2,69

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.