Wybierz produkt:

10-miesięczne premiowe obligacje Skarbu Państwa Gwarantowane odsetki + szansa na wygranie dodatkowych pieniędzy! Losowanie premii przeprowadzone zostanie 19 marca 2020 r., przy pomocy profesjonalnego elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji POS0420

Powrót do produktu

1,50

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji POS0420 nabytych w dniu 1 czerwca 2019 r. W przypadku zakupu po dniu 1 czerwca 2019 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 czerwca 2019 r. do dnia zakupu.

2019

Data VI VII VIII IX X XI XII
1 0 0,12 0,25 0,38 0,5 0,63 0,75
2 0 0,13 0,25 0,38 0,51 0,63 0,76
3 0,01 0,13 0,26 0,39 0,51 0,64 0,76
4 0,01 0,14 0,26 0,39 0,51 0,64 0,76
5 0,02 0,14 0,27 0,39 0,52 0,65 0,77
6 0,02 0,14 0,27 0,4 0,52 0,65 0,77
7 0,02 0,15 0,28 0,4 0,53 0,65 0,78
8 0,03 0,15 0,28 0,41 0,53 0,66 0,78
9 0,03 0,16 0,28 0,41 0,53 0,66 0,78
10 0,04 0,16 0,29 0,42 0,54 0,67 0,79
11 0,04 0,16 0,29 0,42 0,54 0,67 0,79
12 0,05 0,17 0,3 0,42 0,55 0,67 0,8
13 0,05 0,17 0,3 0,43 0,55 0,68 0,8
14 0,05 0,18 0,3 0,43 0,55 0,68 0,81
15 0,06 0,18 0,31 0,44 0,56 0,69 0,81
16 0,06 0,18 0,31 0,44 0,56 0,69 0,81
17 0,07 0,19 0,32 0,44 0,57 0,69 0,82
18 0,07 0,19 0,32 0,45 0,57 0,7 0,82
19 0,07 0,2 0,32 0,45 0,58 0,7 0,83
20 0,08 0,2 0,33 0,46 0,58 0,71 0,83
21 0,08 0,21 0,33 0,46 0,58 0,71 0,83
22 0,09 0,21 0,34 0,46 0,59 0,72 0,84
23 0,09 0,21 0,34 0,47 0,59 0,72 0,84
24 0,09 0,22 0,35 0,47 0,6 0,72 0,85
25 0,1 0,22 0,35 0,48 0,6 0,73 0,85
26 0,1 0,23 0,35 0,48 0,6 0,73 0,85
27 0,11 0,23 0,36 0,48 0,61 0,74 0,86
28 0,11 0,23 0,36 0,49 0,61 0,74 0,86
29 0,12 0,24 0,37 0,49 0,62 0,74 0,87
30 0,12 0,24 0,37 0,5 0,62 0,75 0,87
31 0,25 0,37 0,62 0,88

2020

Data I II III IV
1 0,88 1,01 1,13 1,25
2 0,88 1,01 1,13
3 0,89 1,02 1,13
4 0,89 1,02 1,14
5 0,9 1,02 1,14
6 0,9 1,03 1,15
7 0,9 1,03 1,15
8 0,91 1,04 1,15
9 0,91 1,04 1,16
10 0,92 1,04 1,16
11 0,92 1,05 1,17
12 0,92 1,05 1,17
13 0,93 1,06 1,18
14 0,93 1,06 1,18
15 0,94 1,06 1,18
16 0,94 1,07 1,19
17 0,95 1,07 1,19
18 0,95 1,08 1,2
19 0,95 1,08 1,2
20 0,96 1,08 1,2
21 0,96 1,09 1,21
22 0,97 1,09 1,21
23 0,97 1,1 1,22
24 0,97 1,1 1,22
25 0,98 1,11 1,22
26 0,98 1,11 1,23
27 0,99 1,11 1,23
28 0,99 1,12 1,24
29 0,99 1,12 1,24
30 1 1,25
31 1 1,25

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.