Wybierz produkt:

2-letnie obligacje Skarbu Państwa DOS0921

Powrót do produktu

2,10

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 września 2020 do 1 września 2021

Wartości skumulowanych odsetek w drugim okresie odsetkowym (od 1 września 2020 r. do 1 września 2021 r.) od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 września 2019 r. - 30 września 2019 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 2,1 % w skali roku.

Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji po 2 latach od dnia ich sprzedaży wyniesie 104.24 zł.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji DOS0921 nabytych w dniu 1 września 2019 r. W przypadku zakupu po dniu 1 września 2019 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 września 2019 r. do dnia zakupu.

2020

Data IX X XI XII
1 0 2,28 2,46 2,63
2 2,11 2,28 2,46 2,64
3 2,11 2,29 2,47 2,65
4 2,12 2,29 2,48 2,65
5 2,12 2,30 2,48 2,66
6 2,13 2,31 2,49 2,66
7 2,14 2,31 2,49 2,67
8 2,14 2,32 2,50 2,68
9 2,15 2,32 2,51 2,68
10 2,15 2,33 2,51 2,69
11 2,16 2,33 2,52 2,69
12 2,16 2,34 2,52 2,70
13 2,17 2,35 2,53 2,71
14 2,18 2,35 2,53 2,71
15 2,18 2,36 2,54 2,72
16 2,19 2,36 2,55 2,72
17 2,19 2,37 2,55 2,73
18 2,2 2,38 2,56 2,73
19 2,21 2,38 2,56 2,74
20 2,21 2,39 2,57 2,75
21 2,22 2,39 2,58 2,75
22 2,22 2,40 2,58 2,76
23 2,23 2,41 2,59 2,76
24 2,24 2,41 2,59 2,77
25 2,24 2,42 2,60 2,78
26 2,25 2,42 2,61 2,78
27 2,25 2,43 2,61 2,79
28 2,26 2,43 2,62 2,79
29 2,26 2,44 2,62 2,80
30 2,27 2,45 2,63 2,80
31 2,45 2,81

2021

Data I II III IV V VI VII VIII IX
1 2,82 3,00 3,16 3,35 3,52 3,70 3,88 4,06 4,24
2 2,82 3,00 3,17 3,35 3,53 3,71 3,89 4,07
3 2,83 3,01 3,17 3,36 3,53 3,72 3,89 4,07
4 2,83 3,02 3,18 3,36 3,54 3,72 3,90 4,08
5 2,84 3,02 3,19 3,37 3,55 3,73 3,90 4,09
6 2,85 3,03 3,19 3,37 3,55 3,73 3,91 4,09
7 2,85 3,03 3,20 3,38 3,56 3,74 3,92 4,10
8 2,86 3,04 3,20 3,39 3,56 3,74 3,92 4,10
9 2,86 3,05 3,21 3,39 3,57 3,75 3,93 4,11
10 2,87 3,05 3,22 3,40 3,57 3,76 3,93 4,11
11 2,88 3,06 3,22 3,40 3,58 3,76 3,94 4,12
12 2,88 3,06 3,23 3,41 3,59 3,77 3,94 4,13
13 2,89 3,07 3,23 3,42 3,59 3,77 3,95 4,13
14 2,89 3,08 3,24 3,42 3,60 3,78 3,96 4,14
15 2,90 3,08 3,25 3,43 3,60 3,79 3,96 4,14
16 2,90 3,09 3,25 3,43 3,61 3,79 3,97 4,15
17 2,91 3,09 3,26 3,44 3,62 3,80 3,97 4,16
18 2,92 3,10 3,26 3,45 3,62 3,80 3,98 4,16
19 2,92 3,10 3,27 3,45 3,63 3,81 3,99 4,17
20 2,93 3,11 3,27 3,46 3,63 3,82 3,99 4,17
21 2,93 3,12 3,28 3,46 3,64 3,82 4,00 4,18
22 2,94 3,12 3,29 3,47 3,64 3,83 4,00 4,19
23 2,95 3,13 3,29 3,47 3,65 3,83 4,01 4,19
24 2,95 3,13 3,30 3,48 3,66 3,84 4,02 4,20
25 2,96 3,14 3,30 3,49 3,66 3,84 4,02 4,20
26 2,96 3,15 3,31 3,49 3,67 3,85 4,03 4,21
27 2,97 3,15 3,32 3,50 3,67 3,86 4,03 4,21
28 2,98 3,16 3,32 3,50 3,68 3,86 4,04 4,22
29 2,98 3,33 3,51 3,69 3,87 4,04 4,23
30 2,99 3,33 3,52 3,69 3,87 4,05 4,23
31 2,99 3,34 3,70 4,06 4,24

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.