Wybierz produkt:

4-letnie obligacje Skarbu Państwa COI0923

Powrót do produktu

2,40

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 września 2019 do 1 września 2020

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 1 września 2019 r. do 1 września 2020 r.) od jednej obligacji skarbowej o terminie wykupu 01.09.2023 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 września 2019 r. - 30 września 2019 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,4 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji COI0923 nabytych w dniu 1 września 2019 r. W przypadku zakupu po dniu 1 września 2019 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 września 2019 r. do dnia zakupu.

2019

Data IX X XI XII
1 0 0,2 0,4 0,6
2 0,01 0,2 0,41 0,6
3 0,01 0,21 0,41 0,61
4 0,02 0,22 0,42 0,62
5 0,03 0,22 0,43 0,62
6 0,03 0,23 0,43 0,63
7 0,04 0,24 0,44 0,64
8 0,05 0,24 0,45 0,64
9 0,05 0,25 0,45 0,65
10 0,06 0,26 0,46 0,66
11 0,07 0,26 0,47 0,66
12 0,07 0,27 0,47 0,67
13 0,08 0,28 0,48 0,68
14 0,09 0,28 0,49 0,68
15 0,09 0,29 0,49 0,69
16 0,1 0,3 0,5 0,7
17 0,1 0,3 0,5 0,7
18 0,11 0,31 0,51 0,71
19 0,12 0,31 0,52 0,71
20 0,12 0,32 0,52 0,72
21 0,13 0,33 0,53 0,73
22 0,14 0,33 0,54 0,73
23 0,14 0,34 0,54 0,74
24 0,15 0,35 0,55 0,75
25 0,16 0,35 0,56 0,75
26 0,16 0,36 0,56 0,76
27 0,17 0,37 0,57 0,77
28 0,18 0,37 0,58 0,77
29 0,18 0,38 0,58 0,78
30 0,19 0,39 0,59 0,79
31 0,39 0,79

2020

Data I II III IV V VI VII VIII IX
1 0,8 1 1,19 1,4 1,59 1,8 1,99 2,2 2,4
2 0,81 1,01 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2
3 0,81 1,02 1,21 1,41 1,61 1,81 2,01 2,21
4 0,82 1,02 1,21 1,42 1,61 1,82 2,01 2,22
5 0,83 1,03 1,22 1,42 1,62 1,82 2,02 2,22
6 0,83 1,04 1,23 1,43 1,63 1,83 2,03 2,23
7 0,84 1,04 1,23 1,44 1,63 1,84 2,03 2,24
8 0,85 1,05 1,24 1,44 1,64 1,84 2,04 2,24
9 0,85 1,06 1,25 1,45 1,65 1,85 2,05 2,25
10 0,86 1,06 1,25 1,46 1,65 1,86 2,05 2,26
11 0,87 1,07 1,26 1,46 1,66 1,86 2,06 2,26
12 0,87 1,08 1,27 1,47 1,67 1,87 2,07 2,27
13 0,88 1,08 1,27 1,48 1,67 1,88 2,07 2,28
14 0,89 1,09 1,28 1,48 1,68 1,88 2,08 2,28
15 0,89 1,1 1,29 1,49 1,69 1,89 2,09 2,29
16 0,9 1,1 1,29 1,5 1,69 1,9 2,09 2,3
17 0,9 1,11 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
18 0,91 1,11 1,3 1,51 1,7 1,91 2,1 2,31
19 0,92 1,12 1,31 1,51 1,71 1,91 2,11 2,31
20 0,92 1,13 1,32 1,52 1,72 1,92 2,12 2,32
21 0,93 1,13 1,32 1,53 1,72 1,93 2,12 2,33
22 0,94 1,14 1,33 1,53 1,73 1,93 2,13 2,33
23 0,94 1,15 1,34 1,54 1,74 1,94 2,14 2,34
24 0,95 1,15 1,34 1,55 1,74 1,95 2,14 2,35
25 0,96 1,16 1,35 1,55 1,75 1,95 2,15 2,35
26 0,96 1,17 1,36 1,56 1,76 1,96 2,16 2,36
27 0,97 1,17 1,36 1,57 1,76 1,97 2,16 2,37
28 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77 1,97 2,17 2,37
29 0,98 1,19 1,38 1,58 1,78 1,98 2,18 2,38
30 0,99 1,38 1,59 1,78 1,99 2,18 2,39
31 1 1,39 1,79 2,19 2,39

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.