Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ1122

Powrót do produktu

2,20

Obligacje - 1 okres odsetkowy od 1 listopada 2019 do 1 maja 2020 dla obligacji zakupionych w dniach 1-30 listopada 2019 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 listopada 2019 r. - 30 listopada 2019 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 2,2 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ1122 nabytych w dniach 1-30 listopada 2019 r. W przypadku zakupu po dniu 1 listopada 2019 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 listopada 2019 r. do dnia zakupu.

2019

Data XI XII
1 0,00 0,18
2 0,01 0,19
3 0,01 0,19
4 0,02 0,20
5 0,02 0,21
6 0,03 0,21
7 0,04 0,22
8 0,04 0,22
9 0,05 0,23
10 0,05 0,24
11 0,06 0,24
12 0,07 0,25
13 0,07 0,25
14 0,08 0,26
15 0,08 0,27
16 0,09 0,27
17 0,10 0,28
18 0,10 0,28
19 0,11 0,29
20 0,11 0,30
21 0,12 0,30
22 0,13 0,31
23 0,13 0,31
24 0,14 0,32
25 0,15 0,33
26 0,15 0,33
27 0,16 0,34
28 0,16 0,34
29 0,17 0,35
30 0,18 0,36
31 0,36

2020

Data I II III IV V
1 0,37 0,56 0,73 0,92 1,10
2 0,37 0,56 0,74 0,92
3 0,38 0,57 0,74 0,93
4 0,39 0,57 0,75 0,94
5 0,39 0,58 0,76 0,94
6 0,40 0,59 0,76 0,95
7 0,40 0,59 0,77 0,95
8 0,41 0,60 0,77 0,96
9 0,42 0,60 0,78 0,97
10 0,42 0,61 0,79 0,97
11 0,43 0,62 0,79 0,98
12 0,44 0,62 0,80 0,99
13 0,44 0,63 0,80 0,99
14 0,45 0,63 0,81 1,00
15 0,45 0,64 0,82 1,00
16 0,46 0,65 0,82 1,01
17 0,47 0,65 0,83 1,02
18 0,47 0,66 0,83 1,02
19 0,48 0,66 0,84 1,03
20 0,48 0,67 0,85 1,03
21 0,49 0,68 0,85 1,04
22 0,50 0,68 0,86 1,05
23 0,50 0,69 0,86 1,05
24 0,51 0,70 0,87 1,06
25 0,51 0,70 0,88 1,06
26 0,52 0,71 0,88 1,07
27 0,53 0,71 0,89 1,08
28 0,53 0,72 0,89 1,08
29 0,54 0,73 0,90 1,09
30 0,54 0,91 1,09
31 0,55 0,91

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.