Wybierz produkt:

4-letnie obligacje Skarbu Państwa COI0324

Powrót do produktu

2,40

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 marca 2020 do 1 marca 2021

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 1 marca 2020 r. do 1 marca 2021 r.) od jednej obligacji skarbowej o terminie wykupu 01.03.2024 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 marca 2020 r. - 31 marca 2020 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,4 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji COI0324 nabytych w dniu 1 marca 2020 r. W przypadku zakupu po dniu 1 marca 2020 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 marca 2020 r. do dnia zakupu.

2020

Data III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,01 1,21 1,41 1,61 1,81
2 0,01 0,21 0,41 0,61 0,81 1,01 1,22 1,41 1,62 1,81
3 0,01 0,22 0,41 0,62 0,82 1,02 1,22 1,42 1,62 1,82
4 0,02 0,22 0,42 0,62 0,82 1,03 1,23 1,43 1,63 1,83
5 0,03 0,23 0,43 0,63 0,83 1,03 1,24 1,43 1,64 1,83
6 0,03 0,24 0,43 0,64 0,84 1,04 1,24 1,44 1,64 1,84
7 0,04 0,24 0,44 0,64 0,84 1,05 1,25 1,45 1,65 1,85
8 0,05 0,25 0,45 0,65 0,85 1,05 1,26 1,45 1,66 1,85
9 0,05 0,26 0,45 0,66 0,85 1,06 1,26 1,46 1,66 1,86
10 0,06 0,26 0,46 0,66 0,86 1,07 1,27 1,47 1,67 1,87
11 0,07 0,27 0,47 0,67 0,87 1,07 1,28 1,47 1,68 1,87
12 0,07 0,28 0,47 0,68 0,87 1,08 1,28 1,48 1,68 1,88
13 0,08 0,28 0,48 0,68 0,88 1,08 1,29 1,49 1,69 1,89
14 0,09 0,29 0,49 0,69 0,89 1,09 1,3 1,49 1,7 1,89
15 0,09 0,3 0,49 0,7 0,89 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9
16 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,31 1,51 1,71 1,91
17 0,11 0,31 0,51 0,71 0,91 1,11 1,32 1,51 1,72 1,91
18 0,11 0,32 0,51 0,72 0,91 1,12 1,32 1,52 1,72 1,92
19 0,12 0,32 0,52 0,72 0,92 1,12 1,33 1,53 1,73 1,93
20 0,12 0,33 0,53 0,73 0,93 1,13 1,33 1,53 1,74 1,93
21 0,13 0,34 0,53 0,74 0,93 1,14 1,34 1,54 1,74 1,94
22 0,14 0,34 0,54 0,74 0,94 1,14 1,35 1,55 1,75 1,95
23 0,14 0,35 0,55 0,75 0,95 1,15 1,35 1,55 1,76 1,95
24 0,15 0,36 0,55 0,76 0,95 1,16 1,36 1,56 1,76 1,96
25 0,16 0,36 0,56 0,76 0,96 1,16 1,37 1,56 1,77 1,97
26 0,16 0,37 0,57 0,77 0,97 1,17 1,37 1,57 1,78 1,97
27 0,17 0,37 0,57 0,78 0,97 1,18 1,38 1,58 1,78 1,98
28 0,18 0,38 0,58 0,78 0,98 1,18 1,39 1,58 1,79 1,99
29 0,18 0,39 0,59 0,79 0,99 1,19 1,39 1,59 1,8 1,99
30 0,19 0,39 0,59 0,8 0,99 1,2 1,4 1,6 1,8 2
31 0,2 0,6 1 1,2 1,6 2,01

2021

Data I II III
1 2,01 2,22 2,4
2 2,02 2,22
3 2,03 2,23
4 2,03 2,24
5 2,04 2,24
6 2,04 2,25
7 2,05 2,26
8 2,06 2,26
9 2,06 2,27
10 2,07 2,28
11 2,08 2,28
12 2,08 2,29
13 2,09 2,29
14 2,1 2,3
15 2,1 2,31
16 2,11 2,31
17 2,12 2,32
18 2,12 2,33
19 2,13 2,33
20 2,14 2,34
21 2,14 2,35
22 2,15 2,35
23 2,16 2,36
24 2,16 2,37
25 2,17 2,37
26 2,18 2,38
27 2,18 2,39
28 2,19 2,39
29 2,2
30 2,2
31 2,21

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.