Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ1021

Powrót do produktu

1,27

Obligacje - 4 okres odsetkowy od 1 kwietnia 2020 do 1 października 2020 dla obligacji zakupionych w dniach 1-30 października 2018 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 października 2018 r. - 31 października 2018 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w czwartym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 1,27 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ1021 nabytych w dniach 1-30 października 2018 r. W przypadku zakupu po dniu 1 października 2018 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 października 2018 r. do dnia zakupu.

2020

Data IV V VI VII VIII IX X
1 0,00 0,10 0,21 0,32 0,42 0,53 0,64
2 0,00 0,11 0,22 0,32 0,43 0,53
3 0,01 0,11 0,22 0,32 0,43 0,54
4 0,01 0,11 0,22 0,33 0,43 0,54
5 0,01 0,12 0,23 0,33 0,44 0,54
6 0,02 0,12 0,23 0,33 0,44 0,55
7 0,02 0,12 0,23 0,34 0,44 0,55
8 0,02 0,13 0,24 0,34 0,45 0,56
9 0,03 0,13 0,24 0,34 0,45 0,56
10 0,03 0,14 0,24 0,35 0,45 0,56
11 0,03 0,14 0,25 0,35 0,46 0,57
12 0,04 0,14 0,25 0,35 0,46 0,57
13 0,04 0,15 0,25 0,36 0,46 0,57
14 0,05 0,15 0,26 0,36 0,47 0,58
15 0,05 0,15 0,26 0,36 0,47 0,58
16 0,05 0,16 0,26 0,37 0,48 0,58
17 0,06 0,16 0,27 0,37 0,48 0,59
18 0,06 0,16 0,27 0,37 0,48 0,59
19 0,06 0,17 0,27 0,38 0,49 0,59
20 0,07 0,17 0,28 0,38 0,49 0,60
21 0,07 0,17 0,28 0,39 0,49 0,60
22 0,07 0,18 0,28 0,39 0,50 0,60
23 0,08 0,18 0,29 0,39 0,50 0,61
24 0,08 0,18 0,29 0,40 0,50 0,61
25 0,08 0,19 0,29 0,40 0,51 0,61
26 0,09 0,19 0,30 0,40 0,51 0,62
27 0,09 0,19 0,30 0,41 0,51 0,62
28 0,09 0,20 0,31 0,41 0,52 0,62
29 0,10 0,20 0,31 0,41 0,52 0,63
30 0,10 0,20 0,31 0,42 0,52 0,63
31 0,21 0,42 0,53

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.