Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ0522

Powrót do produktu

0,71

Obligacje - 3 okres odsetkowy od 1 maja 2020 do 1 listopada 2020 dla obligacji zakupionych w dniach 1-30 maja 2019 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 maja 2019 r. - 31 maja 2019 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w trzecim półrocznym okresie odsetkowym wynosi 0.71 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ0522 nabytych w dniach 1-30 maja 2019 r. W przypadku zakupu po dniu 1 maja 2019 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 maja 2019 r. do dnia zakupu.

2020

Data V VI VII VIII IX X XI
1 0.0 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 0.36
2 0.0 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3
3 0.0 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3
4 0.01 0.07 0.12 0.18 0.24 0.3
5 0.01 0.07 0.13 0.19 0.25 0.3
6 0.01 0.07 0.13 0.19 0.25 0.3
7 0.01 0.07 0.13 0.19 0.25 0.31
8 0.01 0.07 0.13 0.19 0.25 0.31
9 0.02 0.08 0.13 0.19 0.25 0.31
10 0.02 0.08 0.14 0.19 0.25 0.31
11 0.02 0.08 0.14 0.2 0.26 0.31
12 0.02 0.08 0.14 0.2 0.26 0.32
13 0.02 0.08 0.14 0.2 0.26 0.32
14 0.03 0.08 0.14 0.2 0.26 0.32
15 0.03 0.09 0.14 0.2 0.26 0.32
16 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.32
17 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.33
18 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.33
19 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.33
20 0.04 0.1 0.15 0.21 0.27 0.33
21 0.04 0.1 0.16 0.22 0.28 0.33
22 0.04 0.1 0.16 0.22 0.28 0.34
23 0.04 0.1 0.16 0.22 0.28 0.34
24 0.04 0.1 0.16 0.22 0.28 0.34
25 0.05 0.11 0.16 0.22 0.28 0.34
26 0.05 0.11 0.17 0.23 0.29 0.34
27 0.05 0.11 0.17 0.23 0.29 0.35
28 0.05 0.11 0.17 0.23 0.29 0.35
29 0.05 0.11 0.17 0.23 0.29 0.35
30 0.06 0.12 0.17 0.23 0.29 0.35
31 0.06 0.18 0.24 0.35

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.