Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ1222

Powrót do produktu

0,69

Obligacje - 2 okres odsetkowy od 1 czerwca 2020 do 1 grudnia 2020 dla obligacji zakupionych w dniach 1-30 grudnia 2019 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 grudnia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w drugim półrocznym okresie odsetkowym wynosi 0.69 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ1222 nabytych w dniach 1-30 grudnia 2019 r. W przypadku zakupu po dniu 1 grudnia 2019 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 grudnia 2019 r. do dnia zakupu.

2020

Data VI VII VIII IX X XI XII
1 0.0 0.06 0.12 0.17 0.23 0.29 0.35
2 0.0 0.06 0.12 0.18 0.23 0.29
3 0.0 0.06 0.12 0.18 0.23 0.29
4 0.01 0.06 0.12 0.18 0.24 0.29
5 0.01 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3
6 0.01 0.07 0.12 0.18 0.24 0.3
7 0.01 0.07 0.13 0.18 0.24 0.3
8 0.01 0.07 0.13 0.19 0.24 0.3
9 0.02 0.07 0.13 0.19 0.25 0.3
10 0.02 0.07 0.13 0.19 0.25 0.31
11 0.02 0.08 0.13 0.19 0.25 0.31
12 0.02 0.08 0.14 0.19 0.25 0.31
13 0.02 0.08 0.14 0.2 0.25 0.31
14 0.02 0.08 0.14 0.2 0.25 0.31
15 0.03 0.08 0.14 0.2 0.26 0.31
16 0.03 0.08 0.14 0.2 0.26 0.32
17 0.03 0.09 0.15 0.2 0.26 0.32
18 0.03 0.09 0.15 0.21 0.26 0.32
19 0.03 0.09 0.15 0.21 0.26 0.32
20 0.04 0.09 0.15 0.21 0.27 0.32
21 0.04 0.09 0.15 0.21 0.27 0.33
22 0.04 0.1 0.15 0.21 0.27 0.33
23 0.04 0.1 0.16 0.21 0.27 0.33
24 0.04 0.1 0.16 0.22 0.27 0.33
25 0.05 0.1 0.16 0.22 0.28 0.33
26 0.05 0.1 0.16 0.22 0.28 0.34
27 0.05 0.11 0.16 0.22 0.28 0.34
28 0.05 0.11 0.17 0.22 0.28 0.34
29 0.05 0.11 0.17 0.23 0.28 0.34
30 0.05 0.11 0.17 0.23 0.28 0.34
31 0.11 0.17 0.29

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.