Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ0122

Powrót do produktu

0,29

Obligacje - 4 okres odsetkowy od 1 lipca 2020 do 1 stycznia 2021 dla obligacji zakupionych w dniach 1-31 stycznia 2019 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 stycznia 2019 r. - 31 stycznia 2019 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w czwartym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 0.29 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ0122 nabytych w dniach 1-31 stycznia 2019 r. W przypadku zakupu po dniu 1 stycznia 2019 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakupu.

2020

Data VII VIII IX X XI XII
1 0.0 0.02 0.05 0.07 0.1 0.12
2 0.0 0.03 0.05 0.07 0.1 0.12
3 0.0 0.03 0.05 0.07 0.1 0.12
4 0.0 0.03 0.05 0.07 0.1 0.12
5 0.0 0.03 0.05 0.08 0.1 0.12
6 0.0 0.03 0.05 0.08 0.1 0.12
7 0.0 0.03 0.05 0.08 0.1 0.13
8 0.01 0.03 0.05 0.08 0.1 0.13
9 0.01 0.03 0.06 0.08 0.1 0.13
10 0.01 0.03 0.06 0.08 0.1 0.13
11 0.01 0.03 0.06 0.08 0.1 0.13
12 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13
13 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13
14 0.01 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13
15 0.01 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13
16 0.01 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13
17 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13
18 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13
19 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.13
20 0.01 0.04 0.06 0.09 0.11 0.14
21 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11 0.14
22 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.14
23 0.02 0.04 0.07 0.09 0.11 0.14
24 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.14
25 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.14
26 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.14
27 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.14
28 0.02 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14
29 0.02 0.05 0.07 0.09 0.12 0.14
30 0.02 0.05 0.07 0.1 0.12 0.14
31 0.02 0.05 0.1 0.14

2021

Data I
1 0.15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.