Wybierz produkt:

4-letnie obligacje Skarbu Państwa COI0824

Powrót do produktu

1,30

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 sierpnia 2020 do 1 sierpnia 2021

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 1 sierpnia 2020 r. do 1 sierpnia 2021 r.) od jednej obligacji skarbowej o terminie wykupu 01.08.2024 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 sierpnia 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 1.3 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji COI0824 nabytych w dniu 1 sierpnia 2020 r. W przypadku zakupu po dniu 1 sierpnia 2020 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 sierpnia 2020 r. do dnia zakupu.

2020

Data VIII IX X XI XII
1 0.0 0.11 0.22 0.33 0.43
2 0.0 0.11 0.22 0.33 0.44
3 0.01 0.12 0.22 0.33 0.44
4 0.01 0.12 0.23 0.34 0.45
5 0.01 0.12 0.23 0.34 0.45
6 0.02 0.13 0.24 0.35 0.45
7 0.02 0.13 0.24 0.35 0.46
8 0.02 0.14 0.24 0.35 0.46
9 0.03 0.14 0.25 0.36 0.46
10 0.03 0.14 0.25 0.36 0.47
11 0.04 0.15 0.25 0.36 0.47
12 0.04 0.15 0.26 0.37 0.47
13 0.04 0.15 0.26 0.37 0.48
14 0.05 0.16 0.26 0.37 0.48
15 0.05 0.16 0.27 0.38 0.48
16 0.05 0.16 0.27 0.38 0.49
17 0.06 0.17 0.27 0.38 0.49
18 0.06 0.17 0.28 0.39 0.5
19 0.06 0.17 0.28 0.39 0.5
20 0.07 0.18 0.28 0.4 0.5
21 0.07 0.18 0.29 0.4 0.51
22 0.07 0.19 0.29 0.4 0.51
23 0.08 0.19 0.3 0.41 0.51
24 0.08 0.19 0.3 0.41 0.52
25 0.09 0.2 0.3 0.41 0.52
26 0.09 0.2 0.31 0.42 0.52
27 0.09 0.2 0.31 0.42 0.53
28 0.1 0.21 0.31 0.42 0.53
29 0.1 0.21 0.32 0.43 0.53
30 0.1 0.21 0.32 0.43 0.54
31 0.11 0.32 0.54

2021

Data I II III IV V VI VII VIII
1 0.54 0.66 0.76 0.87 0.97 1.08 1.19 1.3
2 0.55 0.66 0.76 0.87 0.98 1.09 1.19
3 0.55 0.66 0.76 0.87 0.98 1.09 1.2
4 0.56 0.67 0.77 0.88 0.98 1.09 1.2
5 0.56 0.67 0.77 0.88 0.99 1.1 1.2
6 0.56 0.67 0.77 0.88 0.99 1.1 1.21
7 0.57 0.68 0.78 0.89 0.99 1.1 1.21
8 0.57 0.68 0.78 0.89 1.0 1.11 1.21
9 0.57 0.68 0.78 0.89 1.0 1.11 1.22
10 0.58 0.69 0.79 0.9 1.0 1.11 1.22
11 0.58 0.69 0.79 0.9 1.01 1.12 1.23
12 0.58 0.69 0.79 0.9 1.01 1.12 1.23
13 0.59 0.7 0.8 0.91 1.02 1.13 1.23
14 0.59 0.7 0.8 0.91 1.02 1.13 1.24
15 0.59 0.71 0.8 0.92 1.02 1.13 1.24
16 0.6 0.71 0.81 0.92 1.03 1.14 1.24
17 0.6 0.71 0.81 0.92 1.03 1.14 1.25
18 0.61 0.72 0.82 0.93 1.03 1.14 1.25
19 0.61 0.72 0.82 0.93 1.04 1.15 1.25
20 0.61 0.72 0.82 0.93 1.04 1.15 1.26
21 0.62 0.73 0.83 0.94 1.04 1.15 1.26
22 0.62 0.73 0.83 0.94 1.05 1.16 1.26
23 0.62 0.73 0.83 0.94 1.05 1.16 1.27
24 0.63 0.74 0.84 0.95 1.05 1.16 1.27
25 0.63 0.74 0.84 0.95 1.06 1.17 1.28
26 0.63 0.74 0.84 0.95 1.06 1.17 1.28
27 0.64 0.75 0.85 0.96 1.06 1.18 1.28
28 0.64 0.75 0.85 0.96 1.07 1.18 1.29
29 0.64 0.85 0.97 1.07 1.18 1.29
30 0.65 0.86 0.97 1.08 1.19 1.29
31 0.65 0.86 1.08 1.3

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.