Wybierz produkt:

2-letnie obligacje Skarbu Państwa DOS0723

Powrót do produktu

1,00

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 lipca 2022 do 1 lipca 2023

Wartości skumulowanych odsetek w drugim okresie odsetkowym (od 1 lipca 2022 r. do 1 lipca 2023 r.) od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 lipca 2021 r. - 31 lipca 2021 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 1.0 % w skali roku.

Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji po 2 latach od dnia ich sprzedaży wyniesie 102.01 zł.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji DOS0723 nabytych w dniu 1 lipca 2021 r. W przypadku zakupu po dniu 1 lipca 2021 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 lipca 2021 r. do dnia zakupu.

2022

Data VII VIII IX X XI XII
1 1.09 1.17 1.25 1.34 1.42
2 1.0 1.09 1.17 1.26 1.34 1.43
3 1.01 1.09 1.18 1.26 1.35 1.43
4 1.01 1.09 1.18 1.26 1.35 1.43
5 1.01 1.1 1.18 1.27 1.35 1.43
6 1.01 1.1 1.19 1.27 1.35 1.44
7 1.02 1.1 1.19 1.27 1.36 1.44
8 1.02 1.11 1.19 1.27 1.36 1.44
9 1.02 1.11 1.19 1.28 1.36 1.45
10 1.02 1.11 1.2 1.28 1.37 1.45
11 1.03 1.11 1.2 1.28 1.37 1.45
12 1.03 1.12 1.2 1.29 1.37 1.45
13 1.03 1.12 1.2 1.29 1.37 1.46
14 1.04 1.12 1.21 1.29 1.38 1.46
15 1.04 1.12 1.21 1.29 1.38 1.46
16 1.04 1.13 1.21 1.3 1.38 1.46
17 1.04 1.13 1.22 1.3 1.38 1.47
18 1.05 1.13 1.22 1.3 1.39 1.47
19 1.05 1.14 1.22 1.3 1.39 1.47
20 1.05 1.14 1.22 1.31 1.39 1.48
21 1.06 1.14 1.23 1.31 1.4 1.48
22 1.06 1.14 1.23 1.31 1.4 1.48
23 1.06 1.15 1.23 1.32 1.4 1.48
24 1.06 1.15 1.24 1.32 1.4 1.49
25 1.07 1.15 1.24 1.32 1.41 1.49
26 1.07 1.15 1.24 1.32 1.41 1.49
27 1.07 1.16 1.24 1.33 1.41 1.5
28 1.07 1.16 1.25 1.33 1.42 1.5
29 1.08 1.16 1.25 1.33 1.42 1.5
30 1.08 1.17 1.25 1.33 1.42 1.5
31 1.08 1.17 1.34 1.51

2023

Data I II III IV V VI VII
1 1.51 1.59 1.67 1.76 1.84 1.93 2.01
2 1.51 1.6 1.68 1.76 1.84 1.93
3 1.51 1.6 1.68 1.76 1.85 1.93
4 1.52 1.6 1.68 1.77 1.85 1.94
5 1.52 1.61 1.68 1.77 1.85 1.94
6 1.52 1.61 1.69 1.77 1.86 1.94
7 1.53 1.61 1.69 1.77 1.86 1.94
8 1.53 1.61 1.69 1.78 1.86 1.95
9 1.53 1.62 1.69 1.78 1.86 1.95
10 1.53 1.62 1.7 1.78 1.87 1.95
11 1.54 1.62 1.7 1.79 1.87 1.95
12 1.54 1.63 1.7 1.79 1.87 1.96
13 1.54 1.63 1.71 1.79 1.87 1.96
14 1.55 1.63 1.71 1.79 1.88 1.96
15 1.55 1.63 1.71 1.8 1.88 1.97
16 1.55 1.64 1.71 1.8 1.88 1.97
17 1.55 1.64 1.72 1.8 1.89 1.97
18 1.56 1.64 1.72 1.81 1.89 1.97
19 1.56 1.64 1.72 1.81 1.89 1.98
20 1.56 1.65 1.72 1.81 1.89 1.98
21 1.56 1.65 1.73 1.81 1.9 1.98
22 1.57 1.65 1.73 1.82 1.9 1.99
23 1.57 1.66 1.73 1.82 1.9 1.99
24 1.57 1.66 1.74 1.82 1.9 1.99
25 1.58 1.66 1.74 1.82 1.91 1.99
26 1.58 1.66 1.74 1.83 1.91 2.0
27 1.58 1.67 1.74 1.83 1.91 2.0
28 1.58 1.67 1.75 1.83 1.92 2.0
29 1.59 1.75 1.84 1.92 2.0
30 1.59 1.75 1.84 1.92 2.01
31 1.59 1.76 1.92

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.