Wybierz produkt:

12-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe ROD0733

Powrót do produktu

2,00

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 lipca 2021 do 1 lipca 2022

Wartości skumulowanych odsetek od jednej rodzinnej dwunastoletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej (ROD0733) i terminie wykupu 01.07.2033 roku w pierwszym rocznym okresie odsetkowym

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 lipca 2021 r. - 31 lipca 2021 r.
  • Cena sprzedaży równa jest cenie emisyjnej i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym roku wynosi 2.0 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 12 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji ROD0733 nabytych w dniu 1 lipca 2021 r. W przypadku zakupu po dniu 1 lipca 2021 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 lipca 2021 r. do dnia zakupu.

2021

Data VII VIII IX X XI XII
1 0.0 0.17 0.34 0.5 0.67 0.84
2 0.01 0.18 0.35 0.51 0.68 0.84
3 0.01 0.18 0.35 0.52 0.68 0.85
4 0.02 0.19 0.36 0.52 0.69 0.85
5 0.02 0.19 0.36 0.53 0.7 0.86
6 0.03 0.2 0.37 0.53 0.7 0.87
7 0.03 0.2 0.37 0.54 0.71 0.87
8 0.04 0.21 0.38 0.54 0.71 0.88
9 0.04 0.21 0.38 0.55 0.72 0.88
10 0.05 0.22 0.39 0.55 0.72 0.89
11 0.05 0.22 0.39 0.56 0.73 0.89
12 0.06 0.23 0.4 0.56 0.73 0.9
13 0.07 0.24 0.41 0.57 0.74 0.9
14 0.07 0.24 0.41 0.58 0.75 0.91
15 0.08 0.25 0.42 0.58 0.75 0.92
16 0.08 0.25 0.42 0.59 0.76 0.92
17 0.09 0.26 0.43 0.59 0.76 0.93
18 0.09 0.26 0.43 0.6 0.77 0.93
19 0.1 0.27 0.44 0.6 0.77 0.94
20 0.1 0.27 0.44 0.61 0.78 0.94
21 0.11 0.28 0.45 0.61 0.78 0.95
22 0.12 0.28 0.45 0.62 0.79 0.95
23 0.12 0.29 0.46 0.62 0.79 0.96
24 0.13 0.3 0.47 0.63 0.8 0.96
25 0.13 0.3 0.47 0.64 0.81 0.97
26 0.14 0.31 0.48 0.64 0.81 0.98
27 0.14 0.31 0.48 0.65 0.82 0.98
28 0.15 0.32 0.49 0.65 0.82 0.99
29 0.15 0.32 0.49 0.66 0.83 0.99
30 0.16 0.33 0.5 0.66 0.83 1.0
31 0.16 0.33 0.67 1.0

2022

Data I II III IV V VI VII
1 1.01 1.18 1.33 1.5 1.67 1.84 2.0
2 1.01 1.18 1.34 1.51 1.67 1.84
3 1.02 1.19 1.34 1.51 1.68 1.85
4 1.02 1.19 1.35 1.52 1.68 1.85
5 1.03 1.2 1.35 1.52 1.69 1.86
6 1.04 1.21 1.36 1.53 1.69 1.86
7 1.04 1.21 1.36 1.53 1.7 1.87
8 1.05 1.22 1.37 1.54 1.7 1.87
9 1.05 1.22 1.38 1.55 1.71 1.88
10 1.06 1.23 1.38 1.55 1.72 1.88
11 1.06 1.23 1.39 1.56 1.72 1.89
12 1.07 1.24 1.39 1.56 1.73 1.9
13 1.07 1.24 1.4 1.57 1.73 1.9
14 1.08 1.25 1.4 1.57 1.74 1.91
15 1.08 1.25 1.41 1.58 1.74 1.91
16 1.09 1.26 1.41 1.58 1.75 1.92
17 1.1 1.27 1.42 1.59 1.75 1.92
18 1.1 1.27 1.42 1.59 1.76 1.93
19 1.11 1.28 1.43 1.6 1.76 1.93
20 1.11 1.28 1.44 1.61 1.77 1.94
21 1.12 1.29 1.44 1.61 1.78 1.95
22 1.12 1.29 1.45 1.62 1.78 1.95
23 1.13 1.3 1.45 1.62 1.79 1.96
24 1.13 1.3 1.46 1.63 1.79 1.96
25 1.14 1.31 1.46 1.63 1.8 1.97
26 1.15 1.32 1.47 1.64 1.8 1.97
27 1.15 1.32 1.47 1.64 1.81 1.98
28 1.16 1.33 1.48 1.65 1.81 1.98
29 1.16 1.48 1.65 1.82 1.99
30 1.17 1.49 1.66 1.82 1.99
31 1.17 1.5 1.83

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.