Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ0824

Powrót do produktu

1,10

Obligacje - 1 okres odsetkowy od 31 sierpnia 2021 do 28 lutego 2022 dla obligacji zakupionych w dniu 31 sierpnia 2021 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 sierpnia 2021 r. - 31 sierpnia 2021 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 1.1 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ0824 nabytych w dniu 31 sierpnia 2021 r.

2021

Data VIII IX X XI XII
1 0.0 0.09 0.19 0.28
2 0.01 0.1 0.19 0.28
3 0.01 0.1 0.19 0.29
4 0.01 0.1 0.2 0.29
5 0.02 0.11 0.2 0.29
6 0.02 0.11 0.2 0.29
7 0.02 0.11 0.21 0.3
8 0.02 0.12 0.21 0.3
9 0.03 0.12 0.21 0.3
10 0.03 0.12 0.22 0.31
11 0.03 0.12 0.22 0.31
12 0.04 0.13 0.22 0.31
13 0.04 0.13 0.22 0.32
14 0.04 0.13 0.23 0.32
15 0.05 0.14 0.23 0.32
16 0.05 0.14 0.23 0.33
17 0.05 0.14 0.24 0.33
18 0.05 0.15 0.24 0.33
19 0.06 0.15 0.24 0.33
20 0.06 0.15 0.25 0.34
21 0.06 0.15 0.25 0.34
22 0.07 0.16 0.25 0.34
23 0.07 0.16 0.26 0.35
24 0.07 0.16 0.26 0.35
25 0.08 0.17 0.26 0.35
26 0.08 0.17 0.26 0.36
27 0.08 0.17 0.27 0.36
28 0.09 0.18 0.27 0.36
29 0.09 0.18 0.27 0.36
30 0.09 0.18 0.28 0.37
31 0.0 0.19 0.37

2022

Data I II
1 0.37 0.47
2 0.38 0.47
3 0.38 0.47
4 0.38 0.48
5 0.39 0.48
6 0.39 0.48
7 0.39 0.49
8 0.4 0.49
9 0.4 0.49
10 0.4 0.5
11 0.4 0.5
12 0.41 0.5
13 0.41 0.5
14 0.41 0.51
15 0.42 0.51
16 0.42 0.51
17 0.42 0.52
18 0.43 0.52
19 0.43 0.52
20 0.43 0.53
21 0.43 0.53
22 0.44 0.53
23 0.44 0.53
24 0.44 0.54
25 0.45 0.54
26 0.45 0.54
27 0.45 0.55
28 0.46 0.55
29 0.46
30 0.46
31 0.46

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.