Wybierz produkt:

10-letnie obligacje Skarbu Państwa EDO0831

Powrót do produktu

1,70

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 sierpnia 2021 do 1 sierpnia 2022

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 1 sierpnia 2021 r. do 1 sierpnia 2022 r.) od jednej emerytalnej dziesięcioletniej obligacji skarbowej o terminie wykupu 01.08.2031 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 sierpnia 2021 r. - 31 sierpnia 2021 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100,00 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 1.7 % w skali roku.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji EDO0831 nabytych w dniu 1 sierpnia 2021 r. W przypadku zakupu po dniu 1 sierpnia 2021 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 sierpnia 2021 r. do dnia zakupu.

2021

Data VIII IX X XI XII
1 0.0 0.14 0.28 0.43 0.57
2 0.0 0.15 0.29 0.43 0.57
3 0.01 0.15 0.29 0.44 0.58
4 0.01 0.16 0.3 0.44 0.58
5 0.02 0.16 0.3 0.45 0.59
6 0.02 0.17 0.31 0.45 0.59
7 0.03 0.17 0.31 0.46 0.6
8 0.03 0.18 0.32 0.46 0.6
9 0.04 0.18 0.32 0.47 0.61
10 0.04 0.19 0.33 0.47 0.61
11 0.05 0.19 0.33 0.48 0.61
12 0.05 0.2 0.34 0.48 0.62
13 0.06 0.2 0.34 0.48 0.62
14 0.06 0.2 0.34 0.49 0.63
15 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63
16 0.07 0.21 0.35 0.5 0.64
17 0.07 0.22 0.36 0.5 0.64
18 0.08 0.22 0.36 0.51 0.65
19 0.08 0.23 0.37 0.51 0.65
20 0.09 0.23 0.37 0.52 0.66
21 0.09 0.24 0.38 0.52 0.66
22 0.1 0.24 0.38 0.53 0.67
23 0.1 0.25 0.39 0.53 0.67
24 0.11 0.25 0.39 0.54 0.68
25 0.11 0.26 0.4 0.54 0.68
26 0.12 0.26 0.4 0.54 0.68
27 0.12 0.27 0.41 0.55 0.69
28 0.13 0.27 0.41 0.55 0.69
29 0.13 0.27 0.41 0.56 0.7
30 0.14 0.28 0.42 0.56 0.7
31 0.14 0.42 0.71

2022

Data I II III IV V VI VII VIII
1 0.71 0.86 0.99 1.13 1.27 1.42 1.56 1.7
2 0.72 0.86 0.99 1.14 1.28 1.42 1.56
3 0.72 0.87 1.0 1.14 1.28 1.43 1.56
4 0.73 0.87 1.0 1.15 1.29 1.43 1.57
5 0.73 0.88 1.01 1.15 1.29 1.43 1.57
6 0.74 0.88 1.01 1.16 1.29 1.44 1.58
7 0.74 0.88 1.02 1.16 1.3 1.44 1.58
8 0.75 0.89 1.02 1.16 1.3 1.45 1.59
9 0.75 0.89 1.02 1.17 1.31 1.45 1.59
10 0.75 0.9 1.03 1.17 1.31 1.46 1.6
11 0.76 0.9 1.03 1.18 1.32 1.46 1.6
12 0.76 0.91 1.04 1.18 1.32 1.47 1.61
13 0.77 0.91 1.04 1.19 1.33 1.47 1.61
14 0.77 0.92 1.05 1.19 1.33 1.48 1.62
15 0.78 0.92 1.05 1.2 1.34 1.48 1.62
16 0.78 0.93 1.06 1.2 1.34 1.49 1.63
17 0.79 0.93 1.06 1.21 1.35 1.49 1.63
18 0.79 0.94 1.07 1.21 1.35 1.5 1.63
19 0.8 0.94 1.07 1.22 1.36 1.5 1.64
20 0.8 0.95 1.08 1.22 1.36 1.5 1.64
21 0.81 0.95 1.08 1.22 1.36 1.51 1.65
22 0.81 0.95 1.09 1.23 1.37 1.51 1.65
23 0.82 0.96 1.09 1.23 1.37 1.52 1.66
24 0.82 0.96 1.09 1.24 1.38 1.52 1.66
25 0.82 0.97 1.1 1.24 1.38 1.53 1.67
26 0.83 0.97 1.1 1.25 1.39 1.53 1.67
27 0.83 0.98 1.11 1.25 1.39 1.54 1.68
28 0.84 0.98 1.11 1.26 1.4 1.54 1.68
29 0.84 1.12 1.26 1.4 1.55 1.69
30 0.85 1.12 1.27 1.41 1.55 1.69
31 0.85 1.13 1.41 1.7

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.