Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ0224

Powrót do produktu

0,25

Obligacje - 2 okres odsetkowy od 1 sierpnia 2021 do 1 lutego 2022 dla obligacji zakupionych w dniach 1-28 lutego 2021 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 lutego 2021 r. - 28 lutego 2021 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w drugim półrocznym okresie odsetkowym wynosi 0.25 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ0224 nabytych w dniach 1-28 lutego 2021 r. W przypadku zakupu po dniu 1 lutego 2021 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 lutego 2021 r. do dnia zakupu.

2021

Data VIII IX X XI XII
1 0.0 0.02 0.04 0.06 0.08
2 0.0 0.02 0.04 0.06 0.08
3 0.0 0.02 0.04 0.06 0.08
4 0.0 0.02 0.04 0.06 0.08
5 0.0 0.02 0.04 0.07 0.09
6 0.0 0.02 0.04 0.07 0.09
7 0.0 0.03 0.05 0.07 0.09
8 0.0 0.03 0.05 0.07 0.09
9 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
10 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
11 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
12 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
13 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
14 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
15 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
16 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
17 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
18 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
19 0.01 0.03 0.05 0.07 0.1
20 0.01 0.03 0.05 0.08 0.1
21 0.01 0.03 0.06 0.08 0.1
22 0.01 0.04 0.06 0.08 0.1
23 0.01 0.04 0.06 0.08 0.1
24 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
25 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
26 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
27 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
28 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
29 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
30 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
31 0.02 0.06 0.1

2022

Data I II
1 0.1 0.13
2 0.1
3 0.11
4 0.11
5 0.11
6 0.11
7 0.11
8 0.11
9 0.11
10 0.11
11 0.11
12 0.11
13 0.11
14 0.11
15 0.11
16 0.11
17 0.11
18 0.12
19 0.12
20 0.12
21 0.12
22 0.12
23 0.12
24 0.12
25 0.12
26 0.12
27 0.12
28 0.12
29 0.12
30 0.12
31 0.12

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.