Wybierz produkt:

3-letnie obligacje Skarbu Państwa TOZ1124

Powrót do produktu

1,10

Obligacje - 1 okres odsetkowy od 1 listopada 2021 do 1 maja 2022 dla obligacji zakupionych w dniach 1-30 listopada 2021 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym w dniach 1 listopada 2021 r. - 30 listopada 2021 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 1.1 % w skali roku.
  • Wykup obligacji następuje po 3 latach od dnia ich sprzedaży.

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji TOZ1124 nabytych w dniach 1-30 listopada 2021 r. W przypadku zakupu po dniu 1 listopada 2021 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 listopada 2021 r. do dnia zakupu.

2021

Data XI XII
1 0.0 0.09
2 0.0 0.09
3 0.01 0.1
4 0.01 0.1
5 0.01 0.1
6 0.02 0.11
7 0.02 0.11
8 0.02 0.11
9 0.02 0.12
10 0.03 0.12
11 0.03 0.12
12 0.03 0.12
13 0.04 0.13
14 0.04 0.13
15 0.04 0.13
16 0.05 0.14
17 0.05 0.14
18 0.05 0.14
19 0.05 0.15
20 0.06 0.15
21 0.06 0.15
22 0.06 0.15
23 0.07 0.16
24 0.07 0.16
25 0.07 0.16
26 0.08 0.17
27 0.08 0.17
28 0.08 0.17
29 0.09 0.18
30 0.09 0.18
31 0.18

2022

Data I II III IV V
1 0.19 0.28 0.36 0.46 0.55
2 0.19 0.28 0.37 0.46
3 0.19 0.29 0.37 0.46
4 0.19 0.29 0.37 0.47
5 0.2 0.29 0.38 0.47
6 0.2 0.29 0.38 0.47
7 0.2 0.3 0.38 0.48
8 0.21 0.3 0.39 0.48
9 0.21 0.3 0.39 0.48
10 0.21 0.31 0.39 0.49
11 0.22 0.31 0.4 0.49
12 0.22 0.31 0.4 0.49
13 0.22 0.32 0.4 0.5
14 0.22 0.32 0.4 0.5
15 0.23 0.32 0.41 0.5
16 0.23 0.33 0.41 0.5
17 0.23 0.33 0.41 0.51
18 0.24 0.33 0.42 0.51
19 0.24 0.33 0.42 0.51
20 0.24 0.34 0.42 0.52
21 0.25 0.34 0.43 0.52
22 0.25 0.34 0.43 0.52
23 0.25 0.35 0.43 0.53
24 0.26 0.35 0.43 0.53
25 0.26 0.35 0.44 0.53
26 0.26 0.36 0.44 0.53
27 0.26 0.36 0.44 0.54
28 0.27 0.36 0.45 0.54
29 0.27 0.45 0.54
30 0.27 0.45 0.55
31 0.28 0.46

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.