Wybierz produkt:

Roczna oszczędnościowa obligacja o oprocentowaniu zmiennym ROR0623

Powrót do produktu

5,25

Obligacje o okresie odsetkowym od 1 czerwca 2022 do 30 czerwca 2022

Wybierz sposób filtrowania

W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji ROR0623 nabytych w dniu 1 czerwca 2022 r. W przypadku zakupu po dniu 1 czerwca 2022 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 czerwca 2022 r. do dnia zakupu.

2022

Data VI
1 0.0
2 0.01
3 0.03
4 0.04
5 0.06
6 0.07
7 0.09
8 0.1
9 0.12
10 0.13
11 0.15
12 0.16
13 0.18
14 0.19
15 0.2
16 0.22
17 0.23
18 0.25
19 0.26
20 0.28
21 0.29
22 0.31
23 0.32
24 0.34
25 0.35
26 0.36
27 0.38
28 0.39
29 0.41
30 0.42
31

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.